Datum gewijzigd: 16-12-2018

Deel deze pagina


Gesprekscyclus

 

De jaarlijkse gesprekscyclus vormt een belangrijk instrument bij het beoordelen en belonen van jouw ontwikkeling en prestaties. Daarnaast dient de gesprekscyclus voor het maken van afspraken tussen jou en je leidinggevende over de persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie. Hierbij is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gesprekscyclus bestaat uit drie gesprekken per jaar: het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek.

Bereid je voor op de gesprekscyclus
Productief, vitaal en met plezier aan het werk gedurende jouw hele loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en je leidinggevende. De gesprekscyclus vormt een belangrijk instrument om samen met je leidinggevende afspraken te maken over jouw persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie. Om je goed te kunnen voorbereiden op deze gesprekken, heeft het A&O-fonds Waterschappen de toolkit 'Gesprekscyclus medewerkers' en het Informatieblad 'Gesprekscyclus voor medewerkers' ontwikkeld. Je vindt deze hiernaast.

Toolbox gesprekscyclus
In de rechterkolom kun je onder het kopje "Gerelateerde Instrumenten" de toolbox gesprekscyclus downloaden.

Gesprek loopbaanontwikkeling
Jouw loopbaanontwikkeling begint met een goed loopbaangesprek met je leidinggevende. Dat is niet altijd eenvoudig. Om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij dit gesprek, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. Met de aanpak Loopbaan op peil zit je goed voorbereid aan tafel. Klik hier voor meer informatie.
 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman