Datum gewijzigd: 16-12-2018

Deel deze pagina


Week van de loopbaan

 

Na het succes in 2015 en 2016, organiseerde het A&O-fonds Waterschappen in 2017 wederom een Week van de Loopbaan. Het A&O-fonds Waterschappen besteedt met de Week van de Loopbaan sectorbreed aandacht aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Dit zijn de deelnemende organisaties van de Week van de Loopbaan 2017:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • De Regionale Belasting Groep (RBG)
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Rivierenland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waternet
 • Waterschap Zuiderzeeland

Klik hier voor de fotospecial Week van de Loopbaan 2017

In 2018 zal er geen sectorale Week van de Loopbaan meer worden georganiseerd. In plaats daarvan ondersteunt het A&O-fonds Waterschappen organisaties bij het organiseren van in-company groepsgewijze activiteiten rond Ontwikkelen in je werk gedurende het gehele jaar.
 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman