Arbeidsmarkt

Het aantal vacatures in de sector waterschappen stijgt door constante groei en toenemende uitstroom. Op een krappe arbeidsmarkt vergt dit inspanningen van organisaties op het gebied van werving en selectie en het profileren als aantrekkelijke werkgever.

Organisaties in de sector waterschappen hebben veelal een eigen (regionale) strategie en beleid op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en onboarding. A&O fonds Waterschappen ondersteunt arbeidsmarktprofessionals binnen organisaties met kennisuitwisselingen en kennisontwikkeling op deze thema’s.

Platform arbeidsmarkt

Met het platform arbeidsmarkt stimuleert het A&O fonds kennisdeling tussen professionals binnen organisaties op bovenstaande thema’s. Doelgroep voor het platform zijn communicatieadviseurs, recruiters en P&O’ers die binnen organisaties aan een van deze thema’s werken. Gedurende het jaar vinden zowel online als fysieke bijeenkomsten plaats voor de leden van het platform.

Aanmelden platform

Aanmelden voor deelname aan het platform kan door het sturen van een e-mail naar info@aenowaterschappen.nl. We plaatsen je dan op de mailinglijst, zodat je op de hoogte blijft van activiteiten en uitnodigingen ontvangt voor bijeenkomsten.

Het platform heeft ook een appgroep om onderling informatie uit te wisselen. Wil je deze berichten ook ontvangen? E-mail dan je telefoonnummer naar info@aenowaterschappen.nl met het verzoek om je toe te voegen aan de groep.

Verkenning Werven en opleiden technisch personeel

Organisaties in de sector ervaren in het bijzonder knelpunten in de werving en opleiding van technisch personeel. Dit geldt zowel voor functies op mbo- en hbo-niveau. Het A&O fonds start in 2022 een verkennend onderzoek naar zowel deze knelpunten, good practices binnen en buiten de sector als oplossingsrichtingen en vervolgactiviteiten.

Handreiking Medewerkersreis Waterschappen

Hoe haal je nieuwe medewerkers binnen én hoe zorg je ervoor dat ze blijven? De online handreiking Medewerkersreis Waterschappen geeft je bruikbare tips en adviezen om met deze onderwerpen in jouw organisatie te starten of om beleid verder aan te scherpen.

Naar handreiking Medewerkersreis

Agenda arbeidsmarkt

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen