Arbocatalogi

Medewerker waterschappen waterzuivering

In arbocatalogi maken sociale partners in een sector bindende afspraken over hoe zij voor de belangrijkste arbeidsrisico’s willen voldoen aan de wettelijke eisen. De oplossingen in de arbocatalogi zijn maatwerk voor de sector waterschappen.

Het A&O fonds heeft namens sociale partners voor 8 belangrijke arborisico’s in de sector waterschappen een arbocatalogus laten opstellen. De catalogi geven via beproefde technieken, goede praktijken en praktische handleidingen oplossingen voor veilig en gezond werken. De oplossingen zijn maatwerk en hebben tot doel de risico’s tot minimaal het wettelijke niveau terug te dringen.

Dynamische documenten

De arbocatalogi zijn getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie en gelden voor alle medewerkers en externen die werken namens een organisatie in de sector waterschappen. De catalogi zijn niet vrijblijvend; de Nederlandse Arbeidsinspectie gebruikt ze als uitgangspunt bij het toezicht en de handhaving. De arbocatalogi zijn 'dynamische documenten' die om de drie tot vier jaar door het A&O fonds worden geactualiseerd op basis van nieuwe kennis, technische ontwikkelingen en opgedane praktijkervaringen. Voor een procesbeschrijving van de ontwikkeling en actualisatie van arbocatalogi binnen de sector waterschappen, bekijk arbocatalogus 0.

Vragen

Voor vragen over de arbocatalogi kun je terecht bij Bart de Zwart, hij is bereikbaar via 06 552 822 95 of bart.dezwart@aenowaterschappen.nl

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen