Branche RI&E Waterschappen

Met de online Branche RI&E Waterschappen kunnen professionals op het gebied van gezond en veilig werken zelf de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren. De resultaten leiden tot een plan van aanpak voor het beheersen van de risico’s.

De online ‘Branche RI&E Waterschappen’ is als doe-het-zelf instrument gratis beschikbaar voor organisaties in de sector waterschappen. Het instrument is grotendeels opgesteld op basis van de informatie uit de arbocatalogi voor de sector waterschappen. Met deze RI&E kunnen organisaties in eigen regie de wettelijk verplichte RI&E uitvoeren en het bijbehorende plan van aanpak opstellen.

Account aanvragen

Aan de slag met de Branche RI&E Waterschappen? Vraag dan een account aan via de onderstaande link.

Account aanvragen

Heeft jullie organisatie al een account? Ga dan rechtstreeks naar de Branche RI&E Waterschappen en log in met jullie account.

Naar Branche RI&E Waterschappen

Voor technische vragen kun je bellen met de servicedesk van IT&Care, telefoonnummer 030-2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl.

Handreiking RI&E Thuiswerken

A&O fonds Waterschappen ontwikkelde ook de handreiking RI&E Thuiswerken. Deze biedt handvatten voor het opstellen van een RI&E thuiswerken. De RI&E dient voor alle medewerkers te worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die (deels) thuiswerken.

Naar handreiking RI&E Thuiswerken

De RI&E Thuiswerken wordt nu nog als losse handreiking aangeboden. Op termijn zal deze worden opgenomen in de Branche RI&E Waterschappen. De handreiking kan dus ook gebruikt worden door organisaties die geen gebruik maken van de Branche RI&E Waterschappen.

Aanpassingen Branche RI&E

A&O fonds Waterschapen heeft juli 2021 aan RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven om een update te maken van de Branche RI&E sector waterschappen. In het voorjaar 2022 vindt aanpassing plaats van de vragenlijst. Hierbij gaat het zowel om aanpassingen in de structuur van de vragenlijst als aanpassingen van de vragen aan herziende arbocatalogi en het toevoegen van ontbrekende thema’s.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen