RI&E Sector waterschappen

Medewerker op bouwplaats met een waterpas aan het meten

Met de online RI&E Sector waterschappen kunnen professionals op het gebied van gezond en veilig werken zelf de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. De resultaten leiden tot een plan van aanpak voor het beheersen van de risico’s.

RI&E Sector waterschappen

De online ‘RI&E Sector waterschappen’ is als doe-het-zelf instrument gratis beschikbaar voor organisaties in de sector waterschappen. Het instrument is grotendeels opgesteld op basis van de informatie uit de arbocatalogi voor de sector waterschappen. Met deze RI&E kunnen organisaties in eigen regie de wettelijk verplichte RI&E uitvoeren en het bijbehorende plan van aanpak opstellen.

Aan de slag met de nieuwe RI&E Sector waterschappen?

De RI&E coördinator van organisaties in de sector waterschappen kan een account aanvragen voor de nieuwe RI&E Sector waterschappen en deze inrichten. Vervolgens kan de coördinator collega's toegang geven tot de RI&E. Per organisatie wordt één account verstrekt.

Vraag een account aan


Een technische vraag?

Voor technische vragen kun je contact opnemen met de klantenservice van KMO Solutions via telefoonnummer 055 – 538 34 00. KMO is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Instructievideo's RI&E Sector waterschappen

Diverse instructievideo's over toepassing van de RI&E sector Waterschappen zijn beschikbaar.

Naar instructievideo's

Trainingen nieuwe RI&E Sector waterschappen

Wij organiseren regelmatig trainingen over de nieuwe RI&E Sector waterschapen. In eerste instantie gaat het om een 'Vliegende start-basistraining' van één dag. Aanvullend wordt een verdiepende training van één dagdeel aangeboden. Voor aanmelden voor de trainingen zie de agenda. Is de training vol? Stuur dan een mail naar info@aenowaterschappen.nl met je interesse voor de training. Bij voldoende aanmeldingen plannen wij dan weer een nieuwe training.

Kickoff webinar RI&E Sector waterschappen 6 september

Tijdens een kick-off webinar op woensdag 6 september heb je alvast kennis kunnen maken met de nieuwe RI&E Sector waterschappen.

Tijdens het webinar vertelde KMO Solutions meer over:

  • de nieuwe RI&E tool
  • de mogelijkheden van de RI&E tool
  • de trainingen die je kunt volgen
  • de inlogprocedure
  • de overgangsprocedure

Het webinar is opgenomen en kan je via de link terugzien.

Naar webinar

Handreiking RI&E Thuiswerken

A&O fonds Waterschappen ontwikkelde ook de handreiking RI&E Thuiswerken. Deze biedt handvatten voor het opstellen van een RI&E thuiswerken. De RI&E dient voor alle medewerkers te worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die (deels) thuiswerken.

Naar handreiking RI&E Thuiswerken

De RI&E Thuiswerken wordt nu nog als losse handreiking aangeboden. Op termijn zal deze worden opgenomen in de RI&E Sector waterschappen. De handreiking kan dus ook gebruikt worden door organisaties die geen gebruik maken van de RI&E Sector waterschappen.

Agenda RI&E Sector waterschappen

Geen agenda-items gevonden

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen