Digitale transformatie

Door digitalisering veranderen de inhoud van functies en werkprocessen in de sector waterschappen. Deze digitale transformatie vraagt om andere competenties en vaardigheden van medewerkers en een veranderingsproces binnen organisaties.

De toepassing van automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie heeft binnen de sector waterschappen grote impact op zowel de organisatie van werk als de manier van werken. Deze digitale transformatie raakt als veranderproces alle medewerkers in organisaties. Functies zullen veranderen, verschijnen of verdwijnen.

Van medewerkers vraagt dit om andere competenties en vaardigheden. Hierbij gaat het zowel om digivaardigheden, digibewustzijn als andere 21-eeuwse vaardigheden. Van organisaties vraagt het om inspanningen op het gebied van onder andere cultuurverandering, (persoonlijk) leiderschap, strategische personeelsplanning, werving en selectie, interne mobiliteit en leren en ontwikkelen.

Verkenning impact digitale transformatie

In 2021 startte het A&O fonds een verkenning naar de impact van digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid. Voornaamste doelstelling van deze verkenning is om na te gaan op welke elementen van de digitale transformatie het A&O fonds de komende jaren een ondersteunende rol kan spelen in de sector. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met andere sectororganisaties zoals het programma Innovatie en Transformatie van het Waterschapshuis.

Voor de verkenning wordt deskresearch uitgevoerd en wordt een groot aantal stakeholders binnen de sector op het gebied van digitale transformatie en HR-beleid geïnterviewd. Begin 2022 ronden we met een aantal reflectiesessies de verkenning af en maken we een plan van aanpak voor vervolgactiviteiten.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen