HR-monitor

Kantoorsituatie: presentatie

Hebben wij veel verzuim in onze organisatie? Hoe is onze uitstroom in vergelijking met de sector? De HR-monitor sector waterschappen geeft jaarlijks inzicht in ontwikkelingen binnen diverse HR-thema’s, zowel op het niveau van organisaties als de totale sector.

A&O fonds Waterschappen vraagt jaarlijks met een (online) vragenlijst onder HR-contactpersonen naar kerngetallen over diverse HR-thema’s binnen organisaties. De uitkomsten geven een beeld van de prestaties (kwantitatief en kwalitatief) van individuele organisaties en de sector in zijn geheel. De resultaten van de HR-monitor geven organisaties handvatten voor de verder HR-beleidsontwikkeling. Daarnaast geeft het sociale partners inbreng voor cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van het HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector.

De HR-monitor sector waterschappen geeft gegevens over de volgende HR-thema’s:

  • Formatie en bezetting
  • Externe inhuur
  • Mobiliteit
  • Ziekteverzuim
  • Beloning
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Agressie en arbeidsongevallen

HR-monitor 2022 sector waterschappen

Bekijk de resultaten van de HR-monitor 2022 sector waterschappen op het online HR-dashboard van A&O fonds Waterschappen. In het dashboard staan de gegevens over 2018, 2020 en 2022. Het dashboard bestaat uit een publiek deel met cijfers op sectorniveau en een besloten deel met cijfers op organisatieniveau. Voor een snel overzicht van de belangrijkste kerngetallen bekijk je de factsheet of lees je de samenvatting. Voor een compleet overzicht bezoek je het HR-dashboard.

Naar factsheet HR-monitor 2022

Naar samenvatting HR-monitor 2022

Naar HR-dashboard

Voor het besloten deel heb je organisatiespecifieke inloggegevens nodig. Deze kan je opvragen bij de contactpersoon van de HR-monitor in jouw organisatie. Als je niet weet wie deze persoon is, mail dan naar info@aenowaterschappen.nl

Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022

Elke twee jaar brengen A&O fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en A&O fonds Gemeenten een gezamenlijke monitor uit: de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Deze monitor geeft inzicht in het personeelsbestand van de waterschappen, provincies en gemeenten. De monitor is gebaseerd op basis van cijfers uit de HR-monitor en personeelsmonitor 2022 van de afzonderlijke fondsen.

De monitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim. In deze nieuwe publicatie staan alle belangrijke HR-kengetallen van iedere decentrale overheidssector voor 2022 op een rij.

Naar Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022

Vragen

Voor vragen over de hr-monitor kun je terecht bij Bart de Zwart, hij is bereikbaar via 06 552 822 95 of bart.dezwart@aenowaterschappen.nl

Agenda HR-monitor

Geen agenda-items gevonden

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen