HR-monitor

Hebben wij veel verzuim in onze organisatie? Hoe is onze uitstroom in vergelijking met de sector? De HR-monitor sector waterschappen geeft iedere twee jaar inzicht in ontwikkelingen binnen diverse HR-thema’s, zowel op het niveau van organisaties als de totale sector.

A&O fonds Waterschappen vraagt iedere twee jaar met een (online) enquête onder HR-contactpersonen naar kerngetallen over diverse HR-thema’s binnen organisaties. De uitkomsten geven een beeld van de prestaties (kwantitatief en kwalitatief) van individuele organisaties en de sector in zijn geheel. De resultaten van de HR-monitor geven organisaties handvatten voor de verder HR-beleidsontwikkeling. Daarnaast geeft het sociale partners inbreng voor cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van het HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector.

De HR-monitor sector waterschappen geeft gegevens over de volgende HR-thema’s:

  • Formatie en bezetting
  • Externe inhuur
  • Mobiliteit
  • Ziekteverzuim
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Beloning
  • Opleiden en ontwikkelen
  • Agressie en arbeidsongevallen

HR-monitor sector waterschappen 2020

Bekijk de resultaten van jouw organisatie op het online dashboard van de HR-monitor Waterschappen 2020. In het dashboard staan de gegevens over 2016, 2018 en 2020. Het dashboard bestaat uit twee delen: In een open deel staan de gegevens over de hele sector. In een gesloten deel staan de data van de organisaties afzonderlijk.

Naar dashboard HR-monitor sector waterschappen 2020

Voor het gesloten deel kun je dezelfde inloggegevens gebruiken als bij het dashboard van de HR-monitor 2018. Als je deze niet meer weet, kun je ze opvragen via info@aenowaterschappen.nl

Lees vooraf eerst de ‘Leeswijzer’ over de achtergrond en gebruiksaanwijzing van de HR-monitor Waterschappen 2020. Je vindt de leeswijzer via het menu. Onder ‘highlights’ lees je snel een praktische samenvatting van de kerncijfers van de HR-monitor 2020.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen