Monitor banenafspraak

Ieder jaar zet A&O fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle organisaties in de sector waterschappen om de voortgang van de Wet banenafspraak te volgen. De laatste monitor van begin 2022 geeft cijfers over de realisatie banenafspraak in de sector waterschappen tot en met 31 december 2021.

Monitor banenafspraak 2021

De gevolgen van de corona-pandemie, bemoeilijkte ook in 2021 voor organisaties het werven, begeleiden en behouden van medewerkers uit de doelgroep Wet banenafspraak. Desondanks wisten de 35 organisaties gezamenlijk 34,5 nieuwe banen te creëren. Hiermee kwam het sectortotaal op 31 december 2021 uit op 269,5 banen. Een stijging van ruim 13% ten opzicht van 2020. Het quotum voor de sector in 2021 bedroeg 492,7 banen. Met 269,5 gerealiseerde banen is hiermee 60,2 procent van het quotum van 2021 bereikt. Het quotum voor 2022 bedraagt naar schatting 528,7 banen.

De monitor laat verder zien dat medewerkers uit de doelgroep Wet banenafspraak binnen de sector werkzaam zijn in een grote diversiteit aan functies. Dit betreft niet alleen ondersteunende functies, maar in toenemende mate ook binnen het primaire proces van organisaties op verschillende afdelingen en verschillende functieniveaus.

Naar Monitor banenafspraak 2021

Naast de sectorrapportage is er voor organisaties ook een rapportage beschikbaar met hierin de resultaten uitgesplitst naar alle 35 organisaties in de sector. Deze zijn beschikbaar gesteld aan de P&O-contactpersonen voor de Monitor banenafspraak binnen alle deelnemende organisaties en daar opvraagbaar.

Quotumcalculator

Wil je berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak jouw organisatie moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stel je dit eenvoudig vast. Met de Quotumcalculator kun je (indicatief) vaststellen:

  • of jouw organisatie onder de quotumregeling valt
  • hoeveel banen jouw organisatie moet realiseren in 2022 en de jaren daarna

Naar Quotumcalculator

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen