Loopbaan op peil

Periodiek dienen leidinggevende en medewerker een gesprek te hebben over de loopbaanontwikkeling van de medewerker. De aanpak Loopbaan op peil is een hulpmiddel voor zowel de leidinggevende als medewerker om dit gesprek goed voor te bereiden.

Loopbaanontwikkeling vraagt periodiek om een loopbaangesprek tussen leidinggevende en medewerker. Wat zijn de wensen van de medewerker en waar heeft de organisatie behoefte aan? Voor een goed en open gesprek over loopbaanontwikkeling is het belangrijk dat leidinggevende en medewerker vanuit dezelfde verwachtingen in gesprek gaan over de mogelijkheden. Dat blijkt niet altijd makkelijk.

Om leidinggevenden en medewerkers te helpen, ontwikkelde A&O fonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. De aanpak bestaat uit een Praatkaart en een ondersteunende website loopbaanoppeil.nl.

Praatkaart

De praktische Praatkaart dient als leidraad tijdens een gesprek en voert leidinggevende en medewerker langs vijf stappen:

  • Het loopbaangesprek
  • Jouw huidige werksituatie
  • Veranderingen om ons heen
  • Jouw loopbaanontwikkeling
  • Jouw loopbaan op peil

Naar Praatkaart

Website loopbaanoppeil.nl

Via de website loopbaanoppeil.nl kunnen medewerkers en leidinggevenden zich voorbereiden op het loopbaangesprek. Zij kunnen op de website een introductiefilmpje bekijken over de aanpak en de Praatkaart downloaden. Door vragen te beantwoorden over de vijf stappen, kan een medewerker zijn of haar inbreng op een rijtje zetten. Ook de leidinggevende kan zich zo voorbereiden op het gesprek. Verder geeft de website praktische achtergrondinformatie, opdrachten en tips.

Naar website loopbaanoppeil.nl

Zo werkt het

Medewerkers kunnen op het medewerkersdeel van de website vragen invullen over de vijf stappen. De antwoorden worden opgeslagen in een pdf-bestand dat de medewerker kan meenemen naar het loopbaangesprek. De medewerker dient het pdf-bestand wel direct te printen of op te slaan, want de ingevulde informatie wordt maar tijdelijk vastgehouden op het apparaat waarop de scan is ingevuld. Tip: Eventueel kan een medewerker eerst de Loopbaanscan van A&O fonds Waterschappen invullen.

Vooraf informeren

De Praatkaart is te gebruiken als in een regulier gesprek het thema loopbaanontwikkeling aan de orde komt of in ieder ander loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende. Een medewerker kan zelf voorstellen de Praatkaart te gebruiken. Het is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Als een medewerker de Praatkaart wil gebruiken, dient hij of zij de leidinggevende hierover ruim op tijd te informeren zodat de leidinggevende zich hierop ook kan voorbereiden.

Privacy

Loopbaanoppeil.nl verstrekt en/of slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de medewerker ontvangt de gegevens. Het is puur bedoeld voor zelfreflectie en voorbereiding. Loopbaan op peil wordt aangeboden door het A&O fonds, hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van website, te weten: Qidos.

Naar privacyverklaring Qidos

Agenda Loopbaan op peil

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen