Scan Vitaal in je werk

De digitale scan Vitaal in je werk geeft medewerkers inzicht in hun werkbeleving en werkvermogen. Het helpt medewerkers om privé of in het werk op tijd aanpassingen te maken en zo duurzaam inzetbaar te blijven.

De scan Vitaal in je werk is een online vragenlijst over gezondheid en werk. Het eerste deel betreft meerkeuzevragen over de gezondheid (leefgewoonten), ziekteverzuim en fitheid van een medewerker. Deze vragen meten het risico op uitval in de toekomst. Het tweede deel gaat na welke individuele en organisatorische factoren dat risico veroorzaken en vraagt naar werkdruk, motivatie en stressbronnen. De scan is kosteloos voor medewerkers in de sector waterschappen en deelname is vrijwillig en vertrouwelijk.

Groter werkplezier

Met de scan Vitaal in je werk investeren medewerkers in hun werkplezier, nu en in de toekomst. Zij krijgen een compleet beeld over hun gezondheid in relatie tot het werk. De scan laat zien wat helpt om duurzaam gezond, gemotiveerd en energiek aan het werk te blijven. Het rapport biedt handvatten om actief te werken aan vitaliteit en zo ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid mogelijk te voorkomen. Medewerkers bepalen zelf of zij de resultaten met anderen binnen of buiten de organisatie wil bespreken.

Zo werkt de scan Vitaal in je werk

1. Inloggegevens opvragen
Medewerkers kunnen via onderstaande link een aanvraag doen voor het invullen van de digitale scan door in de e-mail de gevraagde gegevens in te vullen. Na versturen van de e-mail ontvangen zij binnen vier werkdagen een e-mailbericht met een persoonlijke code die toegang geeft tot de scan.

Aanvragen scan Vitaal in je werk

2. Vragen invullen
Medewerkers wordt geadviseerd om de vragenlijst op een rustige plek in te vullen. Dat kan ook thuis. Iedere computer met een internetaansluiting is geschikt.

3. Rapport ontvangen
Nadat de vragenlijst is ingevuld en verzonden, ontvangt de medewerker binnen één werkdag via hun e-mail een individueel rapport met score en toelichting. Alleen de medewerker krijgt dit rapport. Niemand anders kan het bekijken.

4. Resultaten bespreken
Medewerkers kunnen op vrijwillige basis de resultaten met een leidinggevende of P&O-adviseur bespreken. Op die manier kan de medewerker de organisatie betrekken bij het vergroten van vitaliteit, bijvoorbeeld door aanpassingen in zijn of haar werksituatie voor te stellen of opleidingsmogelijkheden te bespreken. Een medewerker kan de scan ook gebruiken als voorbereiding op periodieke gesprekken met zijn of haar leidinggevende.

De scan Vitaal in je werk bevat een klachtenprocedure en privacyreglement en wordt aangeboden door A&O fonds Waterschappen. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van de scan, te weten: Loyalis.

Naar privacyverklaring Loyalis

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen