Sectoraal medewerkersonderzoek

A&O fonds Waterschappen organiseert in opdracht van sociale partners periodiek het Sectoraal medewerkersonderzoek waterschappen. Het onderzoek draagt bij aan het versterken van het imago van de sector waterschappen en stimuleert beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau.

A&O fonds Waterschappen houdt om de twee jaar een uitgebreid onderzoek onder alle ruim 14.000 medewerkers die werken bij organisaties in de sector waterschappen. Aanvullend op het sectorale deel kunnen organisaties in het medewerkersonderzoek aanvullende vragen en analyses opnemen voor hun eigen organisatie.

Doel en opzet

Het A&O fonds coördineert en financiert het sectorale deel van het medewerkersonderzoek; ICTU InternetSpiegel en Effectory voeren het onderzoek praktisch uit.

Het Sectoraal medewerkersonderzoek waterschappen kent vijf doelen:

  • Het versterken van het imago van de sector waterschappen op de arbeidsmarkt.
  • Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren.
  • Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen.
  • Stimuleren van beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau.
  • Het bevorderen van goed werkgeverschap en werkgeluk van medewerkers binnen overheidsorganisaties voor een optimaal presterende overheid.

Sectoraal medewerkersonderzoek waterschappen 2021

In het najaar van 2021 deden 29 van de 35 organisaties in de sector waterschappen mee aan het sectoraal medewerkersonderzoek uitgevoerd door InternetSpiegel en Effectory in opdracht van A&O fonds Waterschappen. In totaal vulden 9.389 medewerkers de vragenlijst in, een respons van 69 procent.

Naar publicatie sectoraal medewerkersonderzoek 2021

Naar nieuwsbericht

Agenda medewerkersonderzoek

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen