Subsidies

Op deze pagina vind je een overzicht van de subsidiemogelijkheden die A&O fonds Waterschappen organisaties biedt binnen de sector waterschappen in 2022.

Hieronder vind je de lopende subsidieregelingen van A&O fonds Waterschappen in 2022.

Om organisaties financieel te faciliteren bij het (verder) ontwikkelen en implementeren van integraal beleid voor duurzaam werken, is hiervoor in 2022 wederom een subsidieregeling beschikbaar. Organisaties kunnen maximaal € 15.000 aan subsidie aanvragen om beleidsontwikkeling en -implementatie voor duurzaam werken op organisatieniveau te stimuleren en te faciliteren.

Alle organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen, kunnen subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling loopt van 1 januari tot en met 1 december 2022.

Naar subsidieregeling Duurzaam werken 2022

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen