Toolbox Medische onderzoeken

Medewerker waterschappen buitendienst

Organisaties in de sector waterschappen kunnen verschillende medische onderzoeken inzetten om de gezondheid van hun medewerkers te monitoren. De toolbox Medische onderzoeken biedt organisaties hiervoor een leidraad.

De cao Werken voor waterschappen geeft een kader voor de uitvoering van medische onderzoeken. Organisaties dienen hiervoor echter zelf een beleid te maken. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Om de organisaties hierin te ondersteunen, ontwikkelde A&O fonds Waterschappen in 2019 de toolbox Medische onderzoeken werknemers sector waterschappen.

Typen medische onderzoeken voor medewerkers

• Aanstellingskeuring (AK)
• Verplichte medische keuring (VMK)
• Preventief medisch onderzoek (PMO)

Toolbox Medische onderzoeken

De toolbox biedt organisaties handvatten voor een optimaal en verantwoord beleid en uitvoering van medische onderzoeken binnen de wettelijke kaders. Doelgroep van de toolbox zijn alle bij medisch onderzoek betrokken professionals (arbo en P&O) binnen de sector waterschappen. De toepassing van de leidraad als geheel is niet bindend. Daar waar verwezen wordt naar wetgeving en cao is toepassing wel bindend.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen