Bijeenkomst 2 Tree voor tree de Safety Culture Ladder (SCL) op

Wat is jullie aanpak om begin 2024 op trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) te staan? Welke stappen heeft jullie organisatie in de sector waterschappen al gezet om houding en gedrag op de bouwplaats structureel te verhogen? Voel je ook de urgentie maar mis je concrete handvatten om aan de slag te gaan of wil je sparren met collega’s vanuit de sector? Neem dan deel aan de twee online bijeenkomsten die A&O fonds Waterschappen hierover organiseert.

Twee bijeenkomsten

  • Bijeenkomst 1: Proces en beoordelingssystematiek van de SCL | dinsdag 1 februari 2022 van 13.00 -15.30 uur. >> Info en inschrijven
  • Bijeenkomst 2: SCL en cultuur, houding en gedrag | dinsdag 15 maart 2022 13.00 -15.30 uur. >> Inschrijven onder aan deze pagina

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn interessant voor afdelingshoofden/teamleiders, programmamanagers/projectmanagers en veiligheidskundigen die de SCL binnen hun organisatie willen gaan gebruiken met als doel houding en gedrag op de bouwplaats structureel te verhogen. Onderliggende visie hierbij is:

Alle waterschappen gaan bewust om met veiligheid in hun projecten en maken dit onderdeel van de voorbereiding, de aanbesteding en de uitvoering van hun projecten/werken.

Waarom deze bijeenkomsten?

In 2019 hebben organisaties in de sector waterschappen, de adviseurs en de bouwers van Nederland aangegeven om samen de veiligheid op de bouwplaatsen van de waterschappen structureel te verhogen. Dit initiatief is afkomstig vanuit het platform van Samenwerkende Waterschaps Werkers (SWW). De ambitie is om begin 2024 ketenbreed minimaal op trede 3 van de Safety Culture Ladder te staan.

De sector heeft behoefte aan een informatiebijeenkomst om meer inzicht te krijgen in:

  1. Het proces/methodiek van de SCL in relatie tot houding en gedrag.
  2. Welke organisaties in de sector zijn actief met de SCL en wat kunnen wij hiervan leren?
  3. Kennisuitwisseling en praktijkervaring delen.

A&O fonds Waterschappen organiseert twee online bijeenkomsten waarin inzicht wordt gegeven in het proces en de toepassingsmogelijkheden van de SCL in relatie tot houding en gedrag. Tijdens beide bijeenkomsten wordt ruim de mogelijkheid geboden om praktijkervaringen met elkaar te delen onder begeleiding van senior adviseur Erik Krops van KWA Bedrijfsadviseurs.

Bijeenkomst 2: SCL en cultuur, houding en gedrag | dinsdag 15 maart 2022 13.00 -15.30 uur

Tijdens de tweede online bijeenkomst op disndag 15 maart wordt ingegaan op de mogelijkheden om het onderwerp cultuur, houding en gedrag tussen de oren te krijgen, wat essentieel is voor veilig handelen en werken. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op de rol van leidinggevende en welke voorbeeld(rol) deze persoon heeft bij een veiligheidscultuur. Ook worden praktijkervaringen gedeeld vanuit organisaties in de sector waterschappen.

Aan het einde van deze bijeenkomst ben je in staat om:

  • Houding en gedrag objectief te kunnen waarnemen.
  • De tips om het gesprek aan te gaan met medewerkers tijdens een observatieronde, te gebruiken.

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen