Bijeenkomst Platform diversiteit en inclusiviteit

A&O fonds Waterschappen ondersteunt binnen de sector waterschappen een platform voor professionals, P&O’ers en OR-leden die bij organisaties verantwoordelijk zijn voor de beleidsthema's inclusiviteit, diversiteit en Wet banenafspraak. Doel van het platform is kennisuitwisseling en samenwerking om zo tot een diverse en inclusieve sector te komen.

Bijeenkomst 26 september 9.30 - 11.30 uur

Op dinsdag 26 september vindt een online bijeenkomst plaats van het Platform diversiteit en inclusiviteit van 9.30 - 11.45 uur.

Programma:

1. Opening en welkom

2. Actualiteiten banenafspraak, Monique Veldhoven.

3. Ontwikkelingen Onbeperkte Denkers, Martijn Tillema.

4. Monitor Banenafspraak, resultaten en ontwikkelingen 2022, Monique Veldhoven.

5. Werkwijze Autitalent, toelichting door Henk Stienstra, directeur.

6. Ontwikkelingen platform diversiteit en inclusiviteit, Erika Nehmelman.


Inschrijven voor de bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen