Bijeenkomst Platform inclusiviteit

A&O fonds Waterschappen ondersteunt binnen de sector waterschappen een platform voor professionals, P&O’ers en OR-leden die bij organisaties verantwoordelijk zijn voor de beleidsthema's Wet banenafspraak en inclusiviteit. Doel van het platform is kennisuitwisseling en samenwerking om zo tot een inclusieve sector te komen. Gedurende het jaar vinden zowel online als fysieke bijeenkomsten plaats voor de leden van het platform. Monique Veldhoven is coördinator van het platform. Meer informatie over het platform inclusiviteit sector waterschappen? Ga naar pagina inclusiviteit.

Naar pagina inclusiviteit

Bijeenkomst platform inclusiviteit dinsdag 12 april 2022

Op dinsdag 12 april vindt van 9.30 - 12.00 uur de eerstvolgende online bijeenkomst plaats van het platform. Het programma wordt binnenkort hier bekend gemaakt.

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen