Bijeenkomst Platform leren en ontwikkelen

A&O fonds Waterschappen ondersteunt een platform leren en ontwikkelen. Doel van dit platform is om kennisuitwisseling en samenwerking tussen opleidingsprofessionals die werken binnen organisaties te vergroten. Hiermee levert het een bijdrage aan kwaliteitsbevordering van professionals en het ontwikkelen van leercultuur op organisatieniveau. Gedurende het jaar vinden zowel online als fysieke bijeenkomsten plaats voor de leden van het platform. Daarnaast werken leden soms samen in kleinere focusgroepen. Judith Barneveld is coördinator van het platform leren en ontwikkelen. Meer informatie over het platform leren en ontwikkelen sector waterschappen? Ga naar pagina leren en ontwikkelen.

Naar pagina leren en ontwikkelen

Bijeenkomst platform donderdag 17 maart: Jong leren

De instroom van jongeren in de sector waterschappen neemt de afgelopen jaren toe. In de bijeenkomst gaan we ons verdiepen in de consequenties van deze jonge instroom voor leren en ontwikkelen.

Vragen die in de bijeenkomst aan de orde komen:

  • Welke behoeften hebben jongeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling?
  • Wat is de bijdrage van leren en ontwikkelen aan het binden en boeien van jongeren?
  • Hoe kunnen we de kennisoverdracht tussen ouderen en jongeren organiseren?

De precieze inhoud van de bijeenkomst is nog in ontwikkeling, maar verwacht een mix van inspiratie, praktische inzichten en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën!

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen