Bijeenkomst Platform leren en ontwikkelen

A&O fonds Waterschappen ondersteunt een platform leren en ontwikkelen. Doel van dit platform is om kennisuitwisseling en samenwerking tussen opleidingsprofessionals die werken binnen organisaties te vergroten. Hiermee levert het een bijdrage aan kwaliteitsbevordering van professionals en het ontwikkelen van leercultuur op organisatieniveau. Judith Barneveld is coördinator van het platform leren en ontwikkelen.

Bijeenkomst 25 september 15.00 -16.00 uur

Op maandag 25 september van 15.00 uur tot 16.00 uur vindt een online platformbijeenkomst plaats van het platform leren en ontwikkelen. In deze bijeenkomst staan we stil bij een onderwerp waaraan je misschien niet altijd zoveel aandacht geeft als je wel zou willen, jouw eigen ontwikkeling als L&O professional.

Hoe zit het eigenlijk met je eigen ontwikkeling als L&O-professional?
Drie vragen staan centraal in deze bijeenkomst:

  • Hoe geeft iedereen nu vorm aan eigen ontwikkeling? We kijken naar de leerervaringen die ons hebben gevormd en creëren een overzicht van bronnen die ons voeden met nieuwe inzichten en inspiratie.
  • Wat vraagt de toekomst van de L&O-professional? We verkennen hoe ontwikkelingen in ons vakgebied een beroep doen op versterking of vernieuwing van onze expertise en competenties.
  • Hoe bereiden we ons voor op de toekomst? We kiezen de activiteiten die ons verder gaan helpen, die je zelf wilt ondernemen als individuele professional of die we samen kunnen oppakken als platform.

Verwacht een mix van inspiratie, praktische inzichten en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën!

Inschrijven voor de bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen