Bijeenkomst Platform loopbaanontwikkeling

Met het platform loopbaanontwikkeling sector waterschappen beoogt het A&O fonds om de positie, kwaliteit en effectiviteit van loopbaanprofessionals te versterken. Doelgroep van het platform zijn zowel interne als externe loopbaanprofessionals die werken binnen de sector en die individuele medewerkers coachen en adviseren over loopbaanontwikkeling en mobiliteit (loopbaancoaches, loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs). Daarnaast zijn dit P&O’ers die verantwoordelijk zijn voor de interne organisatie en coördinatie van loopbaanontwikkeling. Gedurende het jaar vinden zowel online als fysieke bijeenkomsten plaats voor de leden van het platform. Coördinator van het platform is Ester Leibbrand. Meer informatie over het platform loopbaanontwikkeling sector waterschappen? Ga naar pagina loopbaanontwikkeling.

Naar pagina loopbaanontwikkeling

Bijeenkomst platform loopbaanontwikkeling dinsdag 8 februari 2022

Op dinsdag 8 februari 2022 vindt van 13.00 - 15.30 uur de eerstvolgende online bijeenkomst plaats van het platform. Hieronder vind je het programma.

Programma

13.00 opening en programma | Ester Leibbrand, coördinator platform

13.10 Workshop Hybride werken: op weg naar een nieuwe balans | Yolanda Buchel WOOSH5
In haar workshop gaat Yoland in op de volgende vragen:

  • Wat is veerkracht en waarom is het belangrijk?
  • Hoe kun je het meten/inzichtelijk maken?
  • Wat is het belang van betrokkenheid?
  • Hoe houden we mensen veerkrachtig, verbonden, energiek?
  • Wat kunnen we daar als loopbaanprofessionals aan doen?
  • Wat kunnen mensen daar zelf aan doen?
  • Wat kan de organisatie daar aan doen?
  • Hoe kan online aandacht nu helpend zijn?
  • Wat heb je nodig in de offline omgeving?

De workshop bestaat uit presentatie, uitleg van methodieken, assessment en opdrachten, tips.

15.00 Evaluatie toepassing Loopbaanscan sector waterschappen | Jesse van der Plas LTP
De Loopbaanscan wordt al enkele jaren aangeboden door A&O fonds Waterschappen voor medewerkers in de sector waterschappen. We zien echter ook dat de afname over de jaren heen minder wordt, wellicht ook deels als gevolg van de Covid-periode. Daarom hebben het A&O-fonds en aanbieder LTP samen een kort onderzoek gedaan naar de toepassing van de Loopbaanscan. In de bijeenkomst staan we stil bij de resultaten en mogelijke vervolgacties.

Heb je de enquete nog niet ingevuld? Zou je dat dan alsnog willen doen?

Naar enquête Loopbaanscan

15.30 Afsluiting

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen