Bijeenkomst Platform diversiteit en inclusiviteit

A&O fonds Waterschappen ondersteunt binnen de sector waterschappen een platform voor professionals, P&O’ers en OR-leden die bij organisaties verantwoordelijk zijn voor de beleidsthema's Wet banenafspraak, inclusiviteit en diversiteit. Doel van het platform is kennisuitwisseling en samenwerking om zo tot een inclusieve sector te komen. Monique Veldhoven is coördinator van het platform.

Op dinsdag 28 maart vindt een online bijeenkomst plaats van het Platform diversiteit en inclusiviteit van 9.30 - 12.00 uur. Het programma wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen