Webinar handreiking Duurzaam werken: naar een integraal beleid

Organisaties in de sector waterschappen bieden een hoeveelheid van activiteiten aan op het gebied van duurzaam werken. Maar wat verstaan we eigenlijk onder duurzaam werken? En hoe maken we van al die instrumenten een integraal beleid? A&O fonds Waterschappen stelde hiervoor een handreiking Duurzaam werken op die in februari wordt gelanceerd. Op 23 maart kan je via een webinar kennis maken met deze handreiking.

De handreiking is opgesteld in samenwerking met bureau Berenschot en gebaseerd op praktijkervaringen uit de sector en de expertise van Berenschot. De handreiking geeft stap voor stap aan hoe je binnen je organisatie kan komen tot een integraal beleid voor duurzaam werken.

Webinar donderdag 23 maart

Op donderdag 23 maart van 15.00 tot 16.30 uur organiseert A&O fonds Waterschappen samen met Berenschot een webinar rond de handreiking. Het webinar is bestemd voor iedereen die binnen de eigen organisatie aan de slag wil met integraal beleid rond duurzaam werken: HR-professionals, management, medezeggenschap, werkgroepen duurzaam werken etc.

Door het volgen van het webinar krijg je onder andere meer inzicht in:

 1. De inhoud en toepassingsmogelijkheden van de handreiking Duurzaam werken.

 2. Het gehanteerde model Duurzaam werken en de toepassing daarvan.

 3. De stappen naar een integraal beleid voor Duurzaam werken, toegelicht aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden:
  - stap 1: de ambities
  - stap 2: definitie duurzaam werken
  - stap 3: integrale acties en implementatie
  - stap 4: opbrengsten

Inschrijven voor het webinar kan via het onderstaande formulier.

Inschrijven

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen