Jaarprogramma

Jaarprogramma 2022

‘Samen in beweging’ is de titel van het jaarprogramma 2022 van A&O fonds Waterschappen. Het programma bevat doorlopende en nieuwe activiteiten rond actuele thema’s. De verdere ontwikkeling van toekomstbestendige en weerbare medewerkers en organisaties in de sector waterschappen staat centraal in het programma.

De opgaven in het waterbeheer worden groter en complexer. Daarnaast liggen er voor organisaties in de sector waterschappen ook andere maatschappelijke opgaven. Deze veranderingen stellen hogere eisen aan de huidige en toekomstige expertise binnen de sector. Als kennispartner voor de sector waterschappen ondersteunt A&O fonds Waterschappen ook in 2022 organisaties en medewerkers hierbij.

Kennisuitwisseling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden vormen ook in 2022 de kern van de activiteiten van A&O fonds Waterschappen. Wij richten ons op actuele thema’s rond de ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Voor een groot deel betreft het bekende thema’s die we voortzetten vanuit het beleidsjaar 2021. Hierbij gaat het onder andere om activiteiten rond thema’s als arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling, gezond en veilig werken, duurzaam werken, hybride werken en inclusiviteit. Ook is de subsidieregeling Duurzaam werken in 2022 weer beschikbaar.

Het jaarprogramma 2022 geeft twee ‘nieuwe’ thema’s extra aandacht. We volgen nadrukkelijk de impact van digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid. Eind 2021 is hiervoor een beknopte verkenning gestart. Op basis van de resultaten starten we hiervoor begin 2022 vervolgactiviteiten. Een tweede nieuw thema betreft de groeiende doelgroep van jongeren binnen de sector. Binnen dit thema focussen wij op vraagstukken zoals het binden en duurzaam boeien van jongeren en een effectieve kennisoverdracht van ‘oud naar jong’ en vice versa.

Naar jaarprogramma 2022

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen