10 succesfactoren banenafspraak

Op 27 juni kwamen de deelnemers aan de proeftuin Onbeperkte Denkers weer bijeen om aanpak, ervaringen en tips te delen om van inclusie van mensen met een arbeidsbijzonderheid een succes te maken Deze tien succesfactoren zijn alvast vruchten die we uit de proeftuin konden plukken!

10 succesfactoren banenafspraak

1. Een enthousiaste en geëquipeerde projectleider banenafspraak

2. Draagvlak top

3. Samenstellen projectteam Onbeperkte Denkers

4. Draagvlak bij leidinggevenden

5. Samenwerken aan een inclusieve organisatie

6. Formuleer visie en beleid

7. Regel financiën, budget

8. Benut kansen om budget te vergroten

9. Aanpak, processen en procedures werving, selectie, behoud en doorstroom

10. Buddynetwerk en jobcoaching

Voor meer informatie over deze 10 succesfactoren, volg de onderstaande link.

Naar 10 succesfactoren banenafspraak

Proeftuin Onbeperkte Denkers

Aan de proeftuin Onbeperkte Denkers wordt deelgenomen door de hoogheemraadschappen Delfland, Hollands Noorderkwartier, Rijnland en de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Deelnemers aan de proeftuin slaan dit jaar de handen ineen om tot een succesvol en deelbaar plan van aanpak voor inclusie van mensen met een arbeidsbijzonderheid te komen. De proeftuin is onderdeel van het sectorale stimuleringsprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen van A&O fonds Waterschappen, Vwvw, FNV en CNV.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen