Arbocatalogus Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Deze week is de geactualiseerde versie van de arbocatalogus Psychosociale arbeidsbelasting (afgekort PSA) gepubliceerd. PSA is een arbeidsrisico dat bij alle organisaties in de sector waterschappen en bij alle afdelingen kan optreden.

Onder PSA vallen de thema’s werkdruk en ongewenst gedrag. Deze kunnen leiden tot werkstress bij medewerkers. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag bestaat uit intern ongewenst gedrag (tussen collega’s en/of leidinggevenden en collega’s) en extern ongewenst gedrag (door derden, zoals publiek, bezoekers, reizigers, cliënten, patiënten).

Door een werkgroep, bestaande uit professionals vanuit de sector en onder begeleiding van Melvin de Mello van RoyalHaskoningDHV en Monique van Limpt van AgressiePrevent/Habilis, is het afgelopen jaar gewerkt aan actualisatie van de arbocatalogus. De geactualiseerde versie is getoetst door de Arbeidsinspectie en deze week gepubliceerd.

Naar arbocatalogus

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen