Handreiking en webinar leidinggeven aan hybride teams

De introductie van hybride werken binnen organisaties in de sector waterschappen, heeft ook impact op managers en hun manier van leidinggeven aan hybride werkende teams. Om leidinggevenden hierbij te ondersteunen, ontwikkelde A&O fonds Waterschappen samen met Ditox een handreiking leidinggeven aan hybride teams. Op 1 juli vindt een webinar plaats over de handreiking.

Thema thuiswerken sector waterschappen

Handreiking leidinggeven aan hybride teams

In de handreiking vind je als leidinggevende praktische handvatten hoe leiding te geven aan hybride werkende teams. Deze zijn onderverdeeld in de volgende stappen.

  • Wat is hybride werken en wat zijn de kansen en uitdagingen?
  • Welke kaders hanteert jouw organisatie voor hybride werken?
  • Wat voor soort hybride manager ben jij en wil je zijn?
  • Welke wensen en behoeften hebben individuele medewerkers en wat vraagt dit van jou als leidinggevende?
  • Hoe maak je teamafspraken over hybride werken en hoe leg je die vast?
  • Hoe geef je effectief vorm aan hybride overleg en vergaderen?

De handreiking bevat daarnaast downloads naar een aantal praktische invulformats voor de medewerkers in jouw team en jou als leidinggevende.

Naar handreiking

Webinar 1 juli 10.30 - 12.00 uur

Op vrijdag 1 juli organiseert A&O fonds Waterschappen samen met Mark Meerbeek van Ditox, auteur van de handreiking, een webinar. In het webinar wordt de handreiking nader toegelicht. Doelgroep van het webinar zijn leidinggevenden en managers die werkzaam zijn binnen de sector waterschappen en leiding geven aan hybride werkende teams. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Zie onderstaande link voor meer info en inschrijven.

Info en inschrijven webinar

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen