Bekend maakt bemind: Imago-onderzoek waterschappen

De bekendheid van waterschappen als werkgever onder potentiële medewerkers op de arbeidsmarkt, ligt lager in vergelijking met andere organisaties. Voor personen die bekend zijn met waterschappen is de aantrekkelijkheid van deze organisaties als werkgever echter weer hoger in vergelijking met andere organisaties. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde imago-onderzoek 2022 van A&O fonds Waterschappen.

Mbo'ers zijn over het algemeen minder goed bekend met waterschappen dan hbo'ers en wo'ers. Van de Nederlanders op de arbeidsmarkt die bekend zijn met de waterschappen, vindt rond de 60 procent dit een aantrekkelijke organisatie waar men ook wel zou willen werken.

Personen op de arbeidsmarkt die enigszins bekend zijn met waterschappen, associëren deze sterk met de overheid, maar ook met gemeenten en ambtenaren, maar ook als saai, suf en routinematig. Daarnaast legt men verband met het milieu, dijken en waterbeheersing. Verder associeert men het werk als technisch en leuke functies.

Waterschappen scoren voor hbo+’ers bovengemiddeld op de imago-aspecten betrouwbaarheid/eerlijkheid, goede balans tussen werk en privé, prettige werksfeer, inhoudelijk interessant werk, baanzekerheid, vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt. Voor mbo’ers zijn dit de aspecten betrouwbaarheid/eerlijkheid, mensgerichte cultuur en duurzaamheid hoog op de agenda.

Belangrijke redenen om voor een waterschap te willen werken zijn voor de hbo+’ers vooral het inhoudelijk interessante werk alsook de maatschappelijk impact ervan. Daarnaast spelen mee de aandacht voor duurzaamheid en de baanzekerheid.

Hbo+’ers op de arbeidsmarkt zien waterschappen vooral als organisaties waar technische innovaties plaatsvinden. In mindere mate zijn zij ervan overtuigd dat waterschappen ook innovatief zijn op het gebied van digitale ontwikkelingen.

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan aan de sector:

Bevorderen bekendheid
De bekendheid van waterschappen ligt lager dan het gemiddelde bij andere grotere bedrijven en organisaties in de publieke als private sector. Echter, als waterschappen bekend zijn, is de aantrekkelijkheid om er te werken gemiddeld hoger dan bij andere bedrijven en organisaties. Het vergroten van de bekendheid vormt hiermee een belangrijke sleutel in het bevorderen van de instroom van medewerkers op een krappe arbeidsmarkt, zowel onder hbo+’ers als mbo’ers.

Benutten imago-aspecten en pullfactoren
Het imago-onderzoek geeft een helder beeld van welke imago-aspecten voor potentiële medewerkers op de arbeidsmarkt momenteel goed scoren. Daarnaast geeft het ook zicht op de pullfactoren om bij een waterschap te werken. Bij vergelijking met de uitkomsten van het Sectoraal medewerkersonderzoek 2021, komt naar voren dat voor het overgrote deel deze imago-aspecten en pullfactoren ook daadwerkelijk volgens eigen medewerkers aanwezig zijn in de sector. Het verdient aanbeveling om deze aspecten en factoren dan ook nadrukkelijk naar voren te laten komen in de lokale en sectorale arbeidsmarktcommunicatie.

Profileren digitale innovatie
De sector waterschappen kent problemen bij het vervullen van vacatures op het gebied van ICT- en dataprofessionals. Het imago-onderzoek geeft aan dat op de arbeidsmarkt nog niet een sterk beeld leeft van een innovatieve sector op het gebied van digitale ontwikkelingen. Wel op het gebied van technische ontwikkelingen. De digitale component van het werken bij waterschappen dient dan ook sterker te worden geprofileerd, eventueel in een gerichte arbeidsmarktcampagne op de doelgroep van ICT- en dataprofessionals.

Naar publicatie

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen