Jongeren in gesprek met cao-overleg

Op verzoek van het cao-overleg organiseerde A&O fonds Waterschappen op 14 februari een bijeenkomst waaraan jongerenvertegenwoordigers van 30 van de 35 organisaties uit de sector waterschappen deelnamen. Samen gingen zij in gesprek over hoe werken in de sector waterschappen voor jongeren nog aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Belangrijke thema’s die door de jongeren naar voren werden gebracht waren mogelijkheden voor doorgroei zowel binnen de functie als organisatie, aandacht voor vitaliteit en werk-privébalans en het profileren van de sector bij jongeren op de arbeidsmarkt.

In het laatste deel van de middag sloten de leden van het cao-overleg aan bij de bijeenkomst. Jongeren presenteerden aan de leden oplossingen voor gesignaleerde obstakels en gingen met hen hierover in gesprek.

Concrete afspraken zijn gemaakt over thema’s die worden meegenomen en besproken aan de cao-tafel en hoe jongeren hier in de toekomst bij betrokken blijven.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen