Modelregeling Omgaan met melden vermoeden misstand vernieuwd

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders, is de Modelregeling Omgaan met melden vermoeden misstand in de toolbox integriteit door BING vernieuwd. Dit in opdracht van het A&O fonds.

Kantoorsituatie: overleg

Op een enkel onderdeel worden nog aanpassingen verwacht, zoals ten aanzien van de mogelijkheid om anoniem te melden. Zodra hierover meer duidelijk is, zal de meldregeling zo nodig worden aangepast.

Uitgebreide achtergrondinformatie over de gewijzigde wet is te raadplegen via www.wetbeschermingklokkenluiders.nl.

Naar modelregeling

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen