Monitor banenafspraak 2021 sector waterschappen

In 2021 werden in de sector waterschappen 34,5 nieuwe banen gecreëerd voor mensen uit de doelgroep Wet banenafspraak. Hiermee kwam het totaal aantal banen voor deze doelgroep uit op 269,5. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor banenafspaak 2021 van A&O fonds Waterschappen.

De gevolgen van de corona-pandemie, bemoeilijkte ook in 2021 voor organisaties in de sector waterschappen het werven, begeleiden en behouden van medewerkers uit de doelgroep Wet banenafspraak. Desondanks wisten de 35 organisaties in de sector gezamenlijk 34,5 nieuwe banen te creëren. Hiermee kwam het sectortotaal op 31 december 2021 uit op 269,5 banen. Een stijging van ruim 13% ten opzicht van 2020. Het quotum voor de sector in 2021 bedroeg 492,7 banen. Met 269,5 gerealiseerde banen is hiermee 60,2 procent van het quotum van 2021 bereikt. Het quotum voor 2022 bedraagt naar schatting 528,7 banen.

De monitor laat verder zien dat medewerkers uit de doelgroep Wet banenafspraak binnen de sector werkzaam zijn in een grote diversiteit aan functies. Dit betreft niet alleen ondersteunende functies, maar in toenemende mate ook binnen het primaire proces van organisaties op verschillende afdelingen en verschillende functieniveaus.

A&O fonds Waterschappen biedt organisaties uit de sector waterschappen op verschillende manieren ondersteuning bij de uitvoering Wet Banenafspraak. Het faciliteert een Platform inclusiviteit voor HR-professionals, biedt ondersteuning in de vorm van een sectoradviseur en geeft uitvoering aan het sectorale ondersteuningsprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen

Naar Monitor banenafspraak 2021

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen