Nieuwe RI&E Sector waterschappen gelanceerd

Deze week is de nieuwe digitale RI&E Sector waterschappen gelanceerd. Deze vervangt de oude RI&E Manager. Met de RI&E kunnen professionals op het gebied van gezond en veilig werken zelf de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren.

Medewerker waterzuivering waterschappen

Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft A&O fonds Waterschappen de tool Regis't van KMO Solutions gekozen als opvolger van de RI&E Manager voor de sector waterschappen. Het selectieproces is gezamenlijk met de A&O fondsen Gemeenten en Provincies uitgevoerd. Ook deze twee sectoren gaan gebruik maken van deze RI&E.

De RI&E-tool kan vanaf nu gratis door organisaties in de sector worden gebruikt. RI&E coördinatoren van organisaties in de sector waterschappen kunnen hiervoor een account aanvragen bij het A&O fonds.

Ter ondersteuning van de implementatie van de nieuwe RI&E organiseert A&O fonds Waterschappen in het najaar een tweetal fysieke trainingen. In eerste instantie gaat het om een 'Vliegende start-basistraining' van één dag. Aanvullend wordt een verdiepende training van één dagdeel aangeboden.

Naast de trainingen zijn ook instructievideo's beschikbaar over toepassing van de nieuwe RI&E-tool.

Voor aanvragen account, trainingen en instructievideo's, zie de RI&E-themapagina op onze website.

Naar RI&E-themapagina

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen