Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022

De werkgelegenheid in de decentrale overheidssectoren waterschappen, provincies en gemeenten groeit al enkele jaren fors, het aantal jongeren neemt geleidelijk toe en het ziekteverzuim is tussen 2020 en 2022 flink gestegen. Dit blijkt onder andere uit de vandaag gepubliceerde Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022.

Elke twee jaar brengen A&O fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en A&O fonds Gemeenten een gezamenlijke monitor uit: de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Deze monitor geeft inzicht in de voornaamste HR-kengetallen van de waterschappen, provincies en gemeenten. De monitor is gebaseerd op basis van cijfers uit de HR-monitor en personeelsmonitoren 2022 van de afzonderlijke fondsen.

De monitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, dienstverbanden, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, in- en uitstroom en ziekteverzuim. In deze nieuwe publicatie staan alle belangrijke HR-kengetallen van iedere decentrale overheidssector voor 2022 op een rij. De monitor laat zien dat op een aantal thema’s verschillen zijn te vinden tussen de drie sectoren, maar vaker ook overeenkomsten in trends.

Naar Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren

Een aantal resultaten uit de personeelsmonitor

  • De werkgelegenheid bij de drie decentrale overheidssectoren toonde de afgelopen jaren een forse groei. Tezamen telden zij in 2022 206.212 medewerkers.
  • Bij waterschappen zijn medewerkers in 2022 vaker voltijd in dienst dan bij provincies en gemeenten.
  • Zowel bij waterschappen, provincies als gemeenten vielen in 2022 de meeste medewerkers in de leeftijdsklasse 45 tot 54 jaar.
  • In 2022 zette in alle drie sectoren de licht stijgende lijn van voorgaande jaren in het aandeel jongeren tot 35 jaar door en daalde de gemiddelde leeftijd.
  • Ten opzichte van 2020 steeg de gemiddelde loonsom per fte in 2022 bij zowel waterschappen, provincies als gemeenten.
  • De meerderheid van de medewerkers bij de decentrale overheidssectoren zat in 2022 aan het maximum van hun loonschaal
  • Alle drie decentrale overheidssectoren kenden in 2022 historisch hoge instroom- en uitstroompercentages.
  • In alle drie de decentrale overheidssectoren steeg het ziekteverzuim fors tussen 2020 en 2022.

Het vergelijken van HR-kengetallen met de gezamenlijke personeelsmonitor helpt zowel A&O fondsen als andere partijen binnen decentrale overheidssectoren om relevante beleidsthema's te agenderen.

Bart de Zwart | Fondsmanager A&O fonds Waterschappen
Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen