Platform jongeren sector waterschappen

De sector waterschappen hecht veel belang aan de mening van jongeren. Zij maken immers de toekomst. A&O fonds Waterschappen richt daarom een platform jongeren op. Doel van het platform is dat jongeren gevraagd en ongevraagd hun mening en advies geven aan diverse gremia in de sector over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en de toekomst van werk.

Medewerker houdt presentatie voor een groep

Wat voorafging

In februari 2023 faciliteerde A&O fonds Waterschappen een overleg tussen 30 jongeren uit verschillende organisaties in de sector waterschappen en de cao-tafel. Een kleine afvaardiging van deze groep is in november 2023 uitgenodigd door de Kring Directeuren Waterschappen (KDW) om in gesprek te gaan over de opgehaalde inzichten.

Door de jongeren is daar de wens uitgesproken voor een meer structurele bijdrage over de toekomst van werk in de sector. Hierbij is het voorstel gedaan voor een platform jongeren waarvoor alle 35 organisaties uit de sector één vertegenwoordiger mogen afvaardigen. Het bestuur van het A&O fonds heeft op basis hiervan besloten om vanaf 2024 structureel hiervoor een platform jongeren te faciliteren.

Oprichten platform

In samenwerking met een externe partij zal in het voorjaar van 2024 worden gewerkt aan het oprichten van het platform: het opstellen van de kaders, een passende naam voor het platform, de begeleiding van de werving en selectie van de leden, de werkwijze en werkzaamheden en de aanstelling van een facilitator van het platform. De planning is om in april/mei het platform operationeel te hebben.

Informatie

Voor meer informatie of vragen over het platform jongeren kun je terecht bij Erika Nehmelman, zij is bereikbaar via 06 182 425 27 of erika.nehmelman@aenowaterschappen.nl

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen