Sectoraal medewerkersonderzoek 2023 van start

Vandaag ontvangen 13.602 medewerkers in de sector waterschappen via e-mail een uitnodiging voor het medewerkersonderzoek sector waterschappen 2023. Het medewerkersonderzoek wordt tweejaarlijks in de sector gehouden. A&O fonds Waterschappen coördineert en financiert het sectorale deel van het medewerkersonderzoek; ICTU InternetSpiegel en Effectory voeren het onderzoek praktisch uit.

In totaal doen dit jaar 27 van de 35 organisaties in de sector mee aan het onderzoek. Hiermee wordt 92% van alle deelnemers in de sector bereikt. 19 van de 27 organisatie nemen naast de basisvragenlijst ook maatwerkvragen op in het onderzoek. Het thema 'inclusiviteit' is bij deze editie van het onderzoek opgenomen als specifiek aandachtspunt in de basisvragenlijst.

Het sectoraal medewerkersonderzoek in de sector waterschappen kent vijf doelstellingen.

  • Het versterken van het imago van de sector waterschappen op de arbeidsmarkt.
  • Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren.
  • Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen.
  • Stimuleren van beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau.
  • Het bevorderen van goed werkgeverschap en werkgeluk van medewerkers binnen overheidsorganisaties voor een optimaal presterende overheid.

Begin november ontvangen alle organisaties een rapport met daarin de eigen organisatiecijfers. Begin december verschijnt een sectorrapportage.

Voor iedere ingevulde vragenlijst doneert A&O fonds Waterschappen € 0,50 aan de stichting Water for Life die zich inzet voor toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen