Update arbocatalogus Alleen werken

Bij bepaalde taken voor medewerkers in de sector waterschappen is alleen werken onvermijdelijk. Wie alleen werkt kan niet direct terugvallen op collega's bij gevaar of een ongeval. Arbocatalogus deel 7 Alleen werken geeft aan hoe organisaties in de sector waterschappen en hun medewerkers de risico's van alleen werken in kaart kunnen brengen en vervolgens beheersen.

Een werkgroep met professionals vanuit de sector, heeft onder begeleiding van RoyalHaskoningDHV, het afgelopen jaar gewerkt aan een update van de arbocatalogus Alleen werken uit 2016. De aanpassingen in de arbocatalogus zijn vervolgens voor toetsing voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie en positief beoordeeld.

Hiermee is de versie 2023 van de arbocatalogus Alleen werken nu van kracht voor alle organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen en hiermee ook de cao van de sector volgen.

Naar arbocatalogus Alleen werken

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen