Datum gewijzigd: 25-04-2019

Deel deze pagina


Persoonsgebonden basis budget

Investeren in je ontwikkeling

 

Beeld

"Door studie steviger in mijn functie" 

Lees hier het interview met Sietske Beuckens (Wetterskip Fryslân) over haar ervaring met het Persoonsgebonden basis budget

Met plezier werken aan je loopbaan en je duurzame inzetbaarheid. Dat is het doel van het persoonsgebonden basis budget (PBB). Medewerkers in de sector waterschappen kunnen sinds 1 januari 2016 vijfduizend euro besteden aan opleidingen of andere activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Met het PBB kun je investeren in jouw ontwikkeling!

Het PBB kun je gebruiken voor ontwikkeling naar een andere functie binnen je organisatie. Of misschien ambieer je een baan in een andere organisatie binnen de waterschapssector of daarbuiten. Ook daarvoor kun je jouw PBB inzetten. Het PBB maakt deel uit van de cao voor de waterschapssector. Daarin is ook afgesproken dat je als medewerker voortaan in algemene dienst bent aangesteld, geplaatst in een functie, en dat je zes jaar werkgarantie hebt. Dat betekent tegelijk dat je vaker met je leidinggevende in gesprek zult gaan over je huidige werk, maar ook over jouw toekomstige functies en wat daar voor nodig is.

Ontwikkelen in je huidige functie
Ook als je niet meteen een andere functie ambieert, is het zaak jezelf te blijven ontwikkelen. Functies veranderen en daarmee ook de eisen die het werk aan je stelt. Hierdoor is het nuttig en vaak ook noodzakelijk om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Welke activiteiten nodig zijn om je huidige functie met succes uit te blijven oefenen, hangt af van je persoonlijke situatie.

Naar een andere functie
Met de aanstelling in algemene dienst, zes jaar werkgarantie en het PBB, wordt schakelen in je loopbaan eenvoudiger. Je krijgt zo meer mogelijkheden om je talenten op verschillende plekken binnen je organisatie in te zetten. De baan die je ambieert kan in het verlengde van je huidige werk liggen of juist in een ander vakgebied. Je kunt je als beleidsmedewerker bijvoorbeeld willen ontwikkelen naar strategisch adviseur. Of je bent muskusrattenbestrijder en wilt als technisch-administratief medewerker aan de slag. Als je een andere functie ambieert, komen daar vaak andere eisen bij kijken. Een nieuwe functie vraagt om (verdere) ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het PBB is een uitstekend instrument om die opleidingen te volgen die vereist of zinvol zijn voor jouw toekomstige functie.

Naar een andere organisatie
Het PBB is in principe bedoeld voor functie- en loopbaanontwikkeling binnen je eigen organisatie. In veel gevallen is het budget echter ook inzetbaar voor ontwikkeling naar een nieuwe functie buiten jouw vakgebied of organisatie. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie gaande is of omdat je zwaar werk doet en alleen buiten je huidige organisatie aan de slag kunt in een minder belastend beroep. Ook kan je het PBB inzetten als je tijdelijk aan de slag gaat bij een andere werkgever. Bij goed werkgeverschap hoort dat je ook in zulke situaties perspectief hebt op werk en inkomen. Of en welke opleidingen je kunt volgen voor een overstap naar een andere organisatie gaat altijd in overleg met je leidinggevende.

Zo werkt het Persoonsgebonden basis budget
Wil jij ook gebruikmaken van het PBB? Hieronder lees je hoe dat werkt.

Eigen initiatief
Als medewerker neem je zelf het initiatief in het uitzoeken van opleidingen en/of activiteiten waaraan jij je budget wilt besteden. Vul eventueel de Loopbaanscan in van het A&O-fonds Waterschappen via onderstaande link om te zien welke ontwikkelactiviteiten voor jou nuttig kunnen zijn.

Loopbaanscan

Bespreken
Bespreek je gewenste opleidingen en/of activiteiten vervolgens met je leidinggevende. Voorwaarde is dat je het budget binnen vijf jaar inzet en dat de door jou gekozen opleiding bijdraagt aan jouw functie- of loopbaanontwikkeling. Op de korte of lange termijn.

Maatwerk
Het PBB is vrij te besteden. Betekent dit dat het budget dan ook voor alles gebruikt kan worden? Bijvoorbeeld ook voor yogalessen of een cursus Frans? In sommige gevallen wel. Iemand die een burn-out heeft, kan baat hebben bij yoga om zijn of haar werk te blijven kunnen doen. Wie na zijn ontslag een camping in Frankrijk wil beginnen, heeft met een cursus Frans perspectief op werk en inkomen. In andere gevallen hebben deze cursussen niets te maken met functie- of loopbaanontwikkeling en zul je dit soort ontplooiing zelf moeten bekostigen.

Of een cursus of opleiding wel of niet met het PBB bekostigd wordt, is dan ook altijd een individuele overweging. Zo kun je kort voor je besluit uit dienst te treden wellicht niet het volledige PBB inzetten voor een baan in een andere organisatie, terwijl dit wel kan wanneer je noodgedwongen uit dienst treedt. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie gaande is of omdat je zwaar werk doet en alleen buiten je huidige organisatie aan de slag kunt in een minder belastend beroep. De inzet van het PBB is hoe dan ook maatwerk.

Beroep
Het wel of niet toekennen van een opleiding of activiteit via het PBB is uiteindelijk een besluit waartegen je eventueel in bezwaar/beroep kunt mocht je er met je leidinggevende niet uitkomen.

Meer informatie
Nog vragen over het PBB? Kijk dan op het intranet voor de werkwijze van het PBB in jouw organisatie, of neem contact op met de afdeling P&O of je leidinggevende.

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman