Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over diversiteit en inclusie: ‘Verschil verrijkt’

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt werk van diversiteit en inclusie. ‘Je bereikt meer als mensen meer divers zijn en zich veilig voelen.’

De ambities staan op papier. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil eind 2023 een gedragen visie en beleid hebben op diversiteit en inclusie. Het streven is de instroom van medewerkers met een diverse achtergrond met 10 procent te verhogen; HHNK gaat twee groepen extra aandacht geven en faciliteert twee groepen om zichtbaarheid en acceptatie te bevorderen. Met handtekeningen onder het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf belooft HHNK hiervoor binnen zes maanden een plan van aanpak op tafel te leggen.

Gendergelijkheidsplan

HHNK onderstreept met het SER-manifest het belang van diversiteit en inclusie voor de organisatie. Eerder maakte Hollands Noorderkwartier al een Gendergelijkheidsplan, waarin de organisatie acties en middelen beschrijft om diversiteit en inclusie breed aandacht te geven.

Portretfoto Pier de Nijs (Hollands Noorderkwartier)

Verschil verrijkt

Volgens organisatieadviseur Pier de Nijs van HHNK zijn er meerdere redenen voor. Pier: ‘Als organisatie bereik je meer als mensen meer divers zijn en zich veilig voelen; het leidt tot meer rijkdom in je personeel en bredere, creatievere oplossingen. Verschil verrijkt. We willen als overheidsorganisatie een afspiegeling zijn van ons beheergebied en voelen een moreel appèl om als overheidsorganisatie bij te dragen aan een inclusiever Nederland.’

En er zijn praktische belangen. ‘Je vergroot de kans op kwalitatief goed personeel als je bij werving rekening houdt met diversiteit, bijvoorbeeld in vacatureteksten en beeld. Soms is diversiteitsbeleid ook een subsidievoorwaarde’, aldus Pier.

Wij willen als overheidsorganisatie een afspiegeling zijn van ons beheergebied

Pier de Nijs | Organisatieadviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Portretfoto Jennifer Verbond (Hollands Noorderkwartier)

Black Lives Matter

OR-bestuurder Jennifer Verbond, zelf half-Surinaams half-Nederlands, prikkelde de organisatie om diversiteit en inclusie nadrukkelijker op de kaart te zetten. Zij werd geïnspireerd door de Black Lives Matters-beweging, vertelt ze. Jennifer: ‘Ik wilde daar iets mee binnen mijn eigen invloedssfeer. Ik ben op het werk gaan sparren. Binnen de organisatie leefde hetzelfde gevoel.’ Ze omschrijft diversiteit als ‘iedereen welkom heten’. Jennifer: ‘Inclusief is als je degene die je welkom heet ook laat meedoen.’

Inclusief is als je degene die je welkom heet ook laat meedoen

Jennifer Verbond | OR-bestuurder en inclusieambassadeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Breder

Diversiteit en inclusie hebben binnen HHNK al wel langer aandacht, zegt Pier. ‘We steken veel energie in de Wet banenafspraak. Dat loopt goed. Sociale veiligheid is ook in beleid verankerd. Voor een gedragen visie en beleid gaan we huidig beleid beter ordenen.’ De ondernemingsraad denkt en leest ‘aan de voorkant’ mee, zegt Jennifer.

HHNK trekt diversiteit en inclusie nu breder naar leeftijd, man-vrouwverhouding, seksuele geaardheid, culturele achtergrond en afstand tot de arbeidsmarkt. Pier: ‘Het gaat ook over verschil tussen mensen op kantoor en op de dijk. Je wilt dat mensen vanuit hun kwaliteit en kracht kunnen werken en elkaar kunnen begrijpen.’

Inclusiviteitsmonitor

Als startpunt deed HHNK eerder een nulmeting met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Daaruit kwam een ‘positief ervaren klimaat’. Dataverzameling en monitoring is een eis uit het Gendergelijkheidsplan. Pier: ‘Het helpt om op een rijtje te zetten waar de organisatie nu staat.’ HHNK gaat de monitor herhalen. Pier: ‘We hebben nog minder goed zicht waarom mensen de organisatie verlaten. Het is ook nog wel lastig sommige groepen goed in beeld te krijgen.’

Medewerkers Hollands Noorderkwartier met regenboogvlag

Inclusieambassadeur

Jennifer is een van 12 inclusieambassadeurs die binnen HHNK concrete activiteiten opzetten om het onderwerp binnen de organisatie meer aandacht te geven. Jennifer: ‘Eens in de 6 weken hebben een we inclusielunch, waarin we ideeën uitwisselen en acties oppakken. Kan het assortiment in de bedrijfskantine inclusiever dan het broodje kaas? Kunnen we meer diverse feestdagen in Outlook laten zien?’ Inmiddels wappert bij locatie Heerhugowaard de progress-regenboogvlag.

Bewustwording

Acties zijn daarnaast gericht op bewustwording. De ambassadeurs begeleiden in kleine groepen het D&I-bordspel Join the Jam. Jennifer: ‘Medewerkers krijgen in het spel vragen over verschillende onderwerpen. Zij gaan daarover met elkaar in gesprek. Het is mooi om te zien dat het spel soms tot nieuwe inzichten leidt.’

Ook traint HHNK HR-adviseurs en recruiters in inclusief werven en selecteren. Jennifer: ‘Ben je je bewust hoe je vacatureteksten opstelt en waar je functies promoot?’ HHNK nodigt daarnaast leidinggevenden uit om in workshops over het onderwerp te reflecteren. Pier: ‘We willen dat het onderwerp bij leidinggevenden een beetje onder de huid komt; hoe inclusief denk ik nou eigenlijk? Zij kiezen uiteindelijk vaak de nieuwe collega’s.’

We willen dat het onderwerp bij leidinggevenden een beetje onder de huid komt; hoe inclusief denk ik nou eigenlijk?

Pier de Nijs | Organisatieadviseur

Steun

De ambities zijn helder en de ideeën liggen er. HHNK staat nu voor de uitdaging om een plan van aanpak te maken en komende tijd projectmatig uit te voeren. Het scheelt dat er steun is, zegt Pier: ‘Bestuur en directie vinden dit heel belangrijk.’ Dat is gelijk zijn tip: ‘Kijk of je commitment hebt bij bestuur en directie.’ Jennifer vult aan: ‘Je hoeft het niet meteen heel groot te maken. Kleine stappen zijn ook stappen. Dat maakt het soms toegankelijker.’

Voor meer informatie en contact

Pier de Nijs | Organisatieadviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

p.denijs@hhnk.nl

Jennifer Verbond | OR-bestuurder en inclusieambassadeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

j.verbond@hhnk.nl

Platform Diversiteit en inclusiviteit
A&O fonds Waterschappen gaat in 2023 aan de slag met het thema diversiteit en integriteit via het gelijknamige platform. Ben jij ook binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid voor diversiteit en integriteit? Meld je dan aan voor dit platform via programmamanager Erika Nehmelman: erika.nehmelman@aenowaterschappen.nl

April 2023

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen