Rijnland boekt successen met aanpak Wet banenafspraak

Hoogheemraadschap van Rijnland realiseert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes waardevolle werkplekken. Inmiddels gingen 23 mensen uit de doelgroep in verschillende functies bij het waterschap aan het werk. HR-adviseur Lara van der Zon Brouwer vertelt over de Rijnlandse aanpak.

Portret Lara van Zon, Hoogheemraadschap van Rijnland

De Wet banenafspraak uit 2013 verplicht werkgevers in de sector waterschappen om gericht banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot nog toe blijft het aantal banen binnen de banenafspraak in de sector achter bij de doelstellingen, blijkt uit laatste cijfers. Voor niet gerealiseerde plaatsen dreigen boetes.

Ook Hoogheemraadschap van Rijnland moest in het begin het wiel uitvinden, zegt Lara van der Zon Brouwer, adviseur Wet banenafspraak binnen Rijnland. ‘Er lag voor ons een opdracht om 17 banen te scheppen, maar we wisten niet goed waar te beginnen.’ Inmiddels lukte het Rijnland om 23 mensen uit de doelgroep een waardevolle baan te bieden.

Scenario’s

Lara begon in 2015 als projectleider Wet banenafspraak binnen Rijnland. Als eerste stap besprak ze met de organisatie drie mogelijke scenario’s: niets doen en de boetes incasseren, zoveel mogelijk structurele banen scheppen binnen de financiële mogelijkheden, of koste wat kost alle banen realiseren. Wat willen we? Lara: ‘Rijnland heeft gekozen voor het tweede scenario. Er is apart budget vrijgemaakt om mensen boven formatie aan te nemen en binnen 3 contracten in 3 jaar duurzaam te plaatsen, waarbij een vast contract wordt aangeboden.’

Korte lijnen

Stap twee was om daadwerkelijk plaatsingen te realiseren. Dat was nog niet zo eenvoudig. Wetgeving en veranderende administratieve procedures maakten het ingewikkeld. Leidinggevenden moesten bovendien tijd willen investeren in extra begeleiding en er moesten geschikte kandidaten gevonden worden.

Lara zette daarop verschillende betrokken partijen aan tafel. ‘We hebben onze contacten aangehaald met uitvoeringsinstantie UWV en gemeenten in ons werkgebied. Het UWV kent de wetgeving goed en gemeenten kennen de doelgroep. We hebben een samenwerkingsovereenkomst en vaste contactpersonen. Daarmee zijn korte lijnen en randvoorwaarden in het proces geborgd. Dat werkt heel goed. Zo kunnen we snel schakelen als we een nieuwe collega zoeken en worden we ontzorgd als het gaat om het organiseren van een jobcoach en een loonwaardebepaling.’

Waardevol werk

Rijnland creëert nieuwe werkplekken onder andere door jobcarving: door taken vanuit verschillende functies samen te voegen ontstaat er een nieuwe werkplek. Voor een goede match wordt gekeken naar de motivatie van een kandidaat en is er een kennismakingsgesprek. Eenmaal in dienst wordt de nieuwe medewerker begeleid door een externe jobcoach en een interne buddy die bekend is met het werk. Lara: ‘De randvoorwaarden waar wij mee werken blijken succesvol: het goed matchen van het werk bij wat iemand kan en gemotiveerd voor is om te doen en begeleiding door een interne buddy en externe jobcoach.’

Inmiddels gingen zo 23 mensen in verschillende functies aan het werk. Er is een aparte onderhoud- en beheerploeg voor werk aan zuiveringsinstallaties en er werken hoger geschoolden, zoals onderhoudstechnicus, HR-medewerker en communicatiemedewerker. ‘In alle gevallen gaat het om waardevol werk’, aldus Lara.

Onbeperkte Denkers helpt om ideeën samen met anderen laagdrempelig om te zetten in concrete activiteiten

Lara van der Zon Brouwer | HR-adviseur Hoogheemraadschap van Rijnland

Onbeperkte denkers

Daarmee is het niet gedaan. De opdracht voor Rijnland groeit mee met de organisatie. Daarom ondertekende Hoogheemraadschap van Rijnland het commitment voor het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers’, een initiatief van A&O fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Bestuurslid Ineke van Steensel van Hoogheemraadschap van Rijnland was in 2021 een van de vier sectorambassadeurs van het programma met als doel organisaties te stimuleren meer mensen met een speciaal talent in dienst te nemen.

Vanuit het programma Onbeperkte Denkers ontving Lara van der Zon Brouwer voor haar inzet een ‘ODE’, een Onbeperkte Denker Erkenning. Zelf gaf ze een ‘ODE’ aan de teamleider beheer zuiveren. Lara: ‘Onbeperkte Denkers helpt om ideeën samen met anderen laagdrempelig om te zetten in concrete activiteiten.’

Tips

Het realiseren van een werkplek is altijd maatwerk, zegt Lara. Haar tips: ‘Directie en bestuur moeten het omarmen en er moet apart budget voor zijn. Zorg voor een goede ambassadeur om mee te ‘shinen’ en een toegewijde HR-adviseur die het onderwerp langere tijd aandacht blijft geven. Het is een sociaal maatschappelijke opdracht en het is vooral fijn als mensen uit de doelgroep echt waardevol werk kunnen doen. Ga het gewoon doen.’

Voor meer informatie en contact

Lara van der Zon Brouwer | HR-adviseur Hoogheemraadschap van Rijnland
lara.zonbrouwer@rijnland.net

December 2021

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen