'Radio Rivierenland' over de toekomst

Medewerkers van Waterschap Rivierenland vertellen in een podcast-serie op Spotify over de innovaties waaraan zij nu al werken. ‘Radio Rivierenland’ over de toekomst.

Hoe helpt data bij het plannen van onderhoud aan technische installaties? En hoe kunnen we digitale technologie en datamodellen gebruiken voor slim peilbeheer? In de podcast-serie ‘De toekomst van Waterschap Rivierenland’ interviewt Freek van Berkel medewerkers van Rivierenland in 16 afleveringen over innovaties, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. ‘Kortom: een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hier naartoe’, zo kondigt Van Berkel aan.

Groepsfoto team Radio Rivierenland (Waterschap Rivierenland)

Kennis verbreden

‘Het idee voor de serie ontstond begin 2021’, zegt Richard Bremer, Chief Information Officer bij Rivierenland. Hij nam het initiatief om innovaties en toekomstige veranderingen bredere bekendheid te geven. Richard: ‘We gebruiken data en nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie en machine-learning, om onze bedrijfsprocessen verder te ontwikkelen. Dat vereist een stabiel fundament onder processen in termen van data, software- en informatietechnologie. We experimenteren veel met nieuwe technologie. Niet alle medewerkers weten welke ontwikkelingen nu al spelen binnen ons waterschap. We wilden de kennis daarover binnen de organisatie verbreden.’

Uitdagingen

Want ontwikkelingen gaan het werk bij waterschappen veranderen, zo blijkt uit de recente verkenning van A&O fonds Waterschappen naar de impact van digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid. ‘Het waterschap heeft bovendien te maken met klimaatadaptie, mondiger burgers, uitstroom door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt’, schetst Richard Bremer als grote uitdagingen voor de toekomst.

Podcast is voor collega's laagdrempeliger, omdat zij hun verhaal niet in beeld hoeven te vertellen

Marsha Bos | Communicatieadviseur
Marsha Bos, Waterschap Rivierenland

Laagdrempelig

Rivierenland koos voor een podcast-serie waarin collega’s vertellen over werken met innovaties. Communicatieadviseur Marsha Bos: ‘Podcast is voor collega’s laagdrempeliger, omdat zij hun verhaal niet in beeld hoeven te vertellen. Je kunt wel een breed publiek bereiken; mensen luisteren sneller iets via hun oortje dan dat zij een artikel lezen.’ De podcast-afleveringen werden ondersteund met korte artikelen op intranet over digitale innovaties.

Verbinding

Voor de serie zijn medewerkers gevraagd die nauw betrokken zijn bij innovaties en ontwikkelingen. Marsha: ‘We interviewen bewust collega’s, omdat zij enthousiast over hun werk vertellen. Dat verbindt met elkaar en met de organisatie.’ Daarnaast vertelt onder andere secretaris-directeur Kees Vonk van Waterschap Rivierenland over het overkoepelende verhaal: ‘Het gaat niet meer om Waterschap Rivierenland. Het gaat om de 21 waterschappen die sterk als sector moeten opereren, ook op het gebied van digitale transformatie.’

Mensen die het waterschap alleen kennen van de buitenkant, hebben geen besef welke mooie innovatieve dingen we doen

Richard Bremer | Chief Information Officer
Richard Bremer, Waterschap Rivierenland

Trots

Doelgroep van ‘Radio Rivierenland’ zijn vooral de eigen medewerkers, vertelt Richard Bremer. Maar via Spotify is de serie voor iedereen te beluisteren en hij krijgt positieve reacties van collega’s uit andere waterschappen. Richard: ‘Ook tijdens een externe bijeenkomst van ons bestuur werd de serie aangehaald. Zo zingt het rond.’ Marsha: ‘Medewerkers delen de afleveringen ook in de privésfeer; dat geeft andere mensen inzicht in werk van waterschappers.’ Richard: ‘Mensen die het waterschap alleen kennen van de buitenkant, hebben geen besef welke mooie innovatieve dingen we doen. Als ik de podcast beluister, word ik zelf trots dat we dit allemaal doen.’

Festival

In aansluiting op de podcast-serie organiseerde Rivierenland onlangs een festival voor alle medewerkers over ‘Onze digitale toekomst’. Er was veel belangstelling. Marsha: ‘Er ontstaat steeds meer animo om vernieuwingen toe te passen.’ Deelnemers aan de serie hadden er een eigen marktkraam waarin zij de innovaties waarmee zij werken toelichtten. De podcasts werden via een QR-code nog eens onder de aandacht gebracht. Het festival markeerde voor Waterschap Rivierenland tevens de afsluiting van de leerlijn Digitale transformatie voor management en directie, een leerlijn die ontwikkeld is door het Waterschapshuis.

Dezelfde middag waren er twee workshops, onder andere over HR-aspecten van digitale transformatie. ‘Want de mens is toch de centrale component’, stelt Richard Bremer.

Veel mensen vinden verandering spannend. Wat wordt van mij verwacht en kan ik dat wel?

Erika Nehmelman | HR-strateeg
Erika Nehmelman, Waterschap Rivierenland

Fouten maken

Volgens HR-strateeg Erika Nehmelman van Rivierenland helpt de aandacht voor verandering om medewerkers mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen. Erika: ‘De workshop ging over hoe je veranderingen het hoofd kunt bieden. Niet alleen bij de digitale transformatie, maar ook bij andere veranderingen en vernieuwingen in het werk die elkaar snel opvolgen. Veel mensen vinden verandering spannend. Wat wordt van mij verwacht en kan ik dat wel? Mensen zijn vooral bang om fouten te maken. Van dat principe moeten we af. Probeer maar en durf fouten te maken. Van fouten leer je en als je fouten mag maken, hoef je niet meer zo bang te zijn voor een nieuwe situatie. Doen is het nieuwe denken. Daar sloegen mensen op aan.’

De twee belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn volgens haar nieuwsgierigheid en empathie. ‘Daarmee sta je open voor alle andere vaardigheden, zegt de HR-strateeg.

De toekomst van Waterschap Rivierenland

De podcast-serie is met 16 afleveringen voorlopig ten einde. Via Spotify is de serie nog voor iedereen te beluisteren via zoekterm De toekomst van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie en contact

Richard Bremer | Chief Information Officer Waterschap Rivierenland
r.bremer@wsrl.nl

November 2022

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen