Waterschap Limburg start goede gesprek duurzame inzetbaarheid

Waterschap Limburg gaat initiatieven voor duurzame inzetbaarheid via de gesprekscyclus Dialog met elkaar verbinden. ‘Fysiek fit, mentaal sterk èn met plezier, dàt is de WL manier.’

Het nieuwe beleid van Waterschap Limburg rondom duurzame inzetbaarheid staat in de steigers. ‘Als dat een impuls kan krijgen door een subsidie vanuit A&O fonds Waterschappen, is dat fijn’, zegt HR-specialist Leon Peeters: ‘Het helpt ons om er snel een slag aan te geven.’

Overlegsituatie kantoor sector waterschappen

Definitie

Binnen Waterschap Limburg gingen directie, ondernemingsraad en leidinggevenden in de zomer 2020 met elkaar om tafel om te sparren over duurzame inzetbaarheid. Wat is dat eigenlijk? Leon: ‘Mensen dachten vooral aan vitaliteit en gezondheid; een bloeddrukmeting en gezonde voeding. Wij definiëren het breder: medewerkers die gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en met hun individuele talenten, vaardigheden en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.’

Bij Waterschap Limburg hebben we in de workshop van het A&O fonds ingezoomd hoe we onze actiepunten concreet handen en voeten konden geven

Leon Peeters | HR-specialist Waterschap Limburg

Workshop

Een workshop van A&O fonds Waterschappen in samenwerking met Bureau Berenschot kwam voor Waterschap Limburg als geroepen. Het A&O fonds ondersteunt bij de ontwikkeling en invoering van integraal beleid voor duurzaam werken. Het sectoraal model kent vijf pijlers: organisatie, werksituatie, werk-privébalans, ontwikkelen en vitaliteit. Leon: ‘Bij Waterschap Limburg hebben we in de workshop van het A&O fonds ingezoomd hoe we onze actiepunten concreet handen en voeten konden geven.’

Portretfoto Franc Janissen, Waterschap Limburg

Thema's

‘Dat hielp om het beleidsplan en jaarplan te schrijven’, zegt collega HR-specialist Franc Janissen, die aanhaakte. Franc: ‘In het jaarplan hebben we vitaliteit, ontwikkelen en werk-privébalans verder uitgewerkt. De andere thema’s krijgen aandacht via een ander spoor.’ Michelle Geurts, junior HR-adviseur maakt het ‘DI-team’ compleet: ‘Uit preventief medisch onderzoek en het medewerkersbelevingsonderzoek blijkt dat mensen zich minder vitaal voelen en grotere herstelbehoefte hebben. Ook ervaren zij werkdruk en deden zij tijdens de coronapandemie minder cursussen. Daarom kiezen we nu deze drie thema’s.’

Duurzame inzetbaarheid is de paraplu die het samenbrengt

Franc Janissen | HR-specialist Waterschap Limburg

Paraplu

Waterschap Limburg kijkt nadrukkelijk welke instrumenten er al zijn bij de verschillende thema’s. Franc: ‘We willen niet weer iets nieuws uitvinden. We willen voortborduren op wat er al is aan HR-instrumenten om zodoende bestaande middelen met elkaar te verbinden. Duurzame inzetbaarheid is de paraplu die het samenbrengt, zodat het voor medewerkers herkenbaar wordt.’

Portretfoto Leon Peeters, Waterschap Limburg

Acties

Bij het thema vitaliteit wil Waterschap Limburg medewerkers met acties bewuster maken van het belang van vitaal en gezond leven. Leon: ‘Rondom het thema ontwikkelen krijgt de interne academie Stroming meer aandacht om kennis delen en ontwikkelen te stimuleren.’ Michelle noemt verder het Persoonsgebonden budget (PBB) als voorbeeld. ‘Kunnen we stimuleren dat mensen het PBB gebruiken om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten?’

De gesprekscyclus is ons verbindend middel

Leon Peeters | HR-specialist Waterschap Limburg

Dialog

Waterschap Limburg wil de thema’s via de gesprekscyclus Dialog onder de aandacht brengen. Leon: ‘De gesprekscyclus is ons verbindend middel.’ Franc: ‘In Dialog kunnen medewerkers in gesprek gaan met hun leidinggevenden. We noemen het ook ‘Het goede gesprek’. We willen in Dialog thema’s van duurzame inzetbaarheid laten terugkomen. Wat zie je in de toekomst in je functie veranderen en wat heb je nodig om duurzaam inzetbaar te blijven? Hoe zit je in je vel? Wat zijn energievreters; en wat zijn je energiegevers? Hoe is je werk-privébalans: kun je het werk thuis voldoende loslaten?’

Borging

Volgens Franc is de gesprekscyclus heel geschikt om een vinger aan de pols te houden. ‘Dan ligt het vast. Geborgd. En je kunt er in een volgend gesprek makkelijk op terugkomen. Wat is de voortgang? Heb je ergens hulp nodig? Wat is je PBB-saldo?’ Leon: ‘We willen het PBB beter gaan monitoren en kijken of mensen het ook daadwerkelijk inzetten. Het is zonde als het niet wordt gebruikt.’ Met jaarplannen en een Plan-Do-Check-Act-cyclus moet er zo continue aandacht zijn voor duurzame inzetbaarheid.’

Veel mensen missen het overzicht, omdat de samenhang ontbreekt

Michelle Geurts | Junior HR-adviseur Waterschap Limburg
Portretfoto Michelle Geurts, Waterschap Limburg

Draagvlak

Volgens Michelle is er onder de medewerkers van Waterschap Limburg draagvlak voor. De OR en leidinggevenden zijn vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het beleid en jaarplan. Michelle: ‘Veel mensen missen het overzicht, omdat de samenhang ontbreekt. Ik denk dat medewerkers het waarderen als wij het bij elkaar brengen en overzichtelijker maken.’ Franc: ‘Hier willen we de subsidie van A&O fonds Waterschappen voor gebruiken.’ Het overzicht moet zowel leidinggevende als medewerkers stimuleren om het goede gesprek over duurzaam inzetbaarheid te voeren èn ook makkelijker maken.

Thema het goede gesprek, Waterschap Limburg

Slogan

Inmiddels is de Limburgse definitie van duurzame inzetbaarheid vertaald in een slogan die makkelijker bekt: ‘Fysiek fit, mentaal sterk èn met plezier, dàt is de WL manier!’ Franc: ‘Met dank aan Michelle. Ere wie, ere toekomt.’

Voor meer informatie en contact

Leon Peeters | HR-specialist Waterschap Limburg
l.peeters@waterschaplimburg.nl

Mei 2022

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen