Cao Werken voor waterschappen

De cao Werken voor waterschappen geldt voor alle medewerkers werkzaam binnen de sector waterschappen. De cao wordt afgesloten door sociale partners: de werkgeversvereniging Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV.

De cao Werken voor waterschappen is van toepassing op alle 14.000 medewerkers van de 35 organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw).

Actuele versie cao

Voor de meest recente versie van de cao Werken voor waterschappen bezoek via onderstaande link de website van de Vereniging werken voor waterschappen. Hier vind je naast de cao en actuele salarisschalen ook achterliggende beleidsteksten en veelgestelde vragen over de cao.

Naar cao Werken voor waterschappen

Naar salarisschalen cao

Voor vragen over de cao, mail naar arbeidsvoorwaarden@vwvw.nl.

Thema’s in cao Werken voor waterschappen

  • Inleiding en begripsbepaling
  • Dienstverband
  • Beloning
  • Werktijd, vakantie en verlof
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Deskundige begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Einde arbeidsovereenkomst
  • Medezeggenschap
  • Werkgeversbijdrage
  • Structureel thuiswerken
Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen