Jongeren

De instroom van jongeren in de sector waterschappen neemt de afgelopen jaren toe. Voor organisaties vraagt dit om aandacht voor het binden en boeien van jongeren en het optimaal benutten van de diversiteit aan generaties in het personeelsbestand.

De sector waterschappen kenmerkt zich al jaren als een ‘vergrijsde’ sector met een hoge gemiddelde leeftijd. De afgelopen jaren is de instroom van jongeren echter gestaag toegenomen. Dit komt mede door een toenemende uitstroom van oudere medewerkers en de hiermee gepaard gaande vervangingsvraag.

Voor organisaties roept dit nieuwe vraagstukken op over het binden en boeien van jongeren. Hoe werven we jongeren? Hoe vindt een goede onboarding plaats? Hoe zorgen we voor loopbaanperspectief? Hoe stimuleren we generatieleren? Hoe vindt optimale samenwerking plaatst tussen generaties?

Project Jongeren sector waterschappen

In 2022 start het A&O fonds met een project gericht op bovenstaande vraagstukken rond jongeren binnen de sector waterschappen. Hierbij werken wij actief samen met de diverse jongerennetwerken binnen de sector. Het project begint 2022 met een verdieping van de verschillende vraagstukken die leven rond jongeren binnen de sector. Op basis van deze verkenning starten in de loop van 2022 vervolgactiviteiten die jongeren en organisaties ondersteunen bij het oplossen van de vraagstukken.

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen