Toolbox Gezond thuiswerken

Medewerker waterschappen kantoor

Door de covid-19 pandemie werken veel medewerkers in de sector waterschappen momenteel thuis. Waarschijnlijk zullen medewerkers in de toekomst vaker deels thuiswerken. In deze toolbox vind je diverse instrumenten om ook thuis goed en gezond te kunnen werken.

Hieronder vind je de diverse instrumenten in de toolbox Gezond thuiswerken.

Thuiswerkbudget

Als je langer dan twee uur per dag thuis achter je beeldscherm werkt, is een ergonomisch verantwoorde werkplek belangrijk. De werkgever ondersteunt structureel thuiswerken vanuit een cao-afspraak onder andere met een thuiswerkbudget. Het thuiswerkbudget is bedoeld voor het inrichten van een ergonomisch verantwoorde werkplek thuis. Computerapparatuur zoals laptop, toetsenbord en/of muis verstrekt de werkgever in principe in bruikleen. Kijk voor meer informatie over de cao-afspraken rond thuiswerken op de site van de Vereniging werken voor waterschappen.

Naar cao-afspraken thuiswerken

Informatieblad inrichten thuiswerkplek

A&O fonds Waterschappen ontwikkelde een informatieblad dat richtlijnen geeft voor de inrichting van een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek. De volgende drie vragen komen aan bod in het informatieblad:

  • Waar je werkplek inrichten?
  • Waar op letten bij aanschaf?
  • Hoe je werkplek instellen?

Het informatieblad is voor medewerkers, P&O’ers, gezond en veilig werken professionals en leidinggevenden die medewerkers ondersteunen bij het inrichten van de thuiswerkplek.

Naar informatieblad

Handreiking RI&E Thuiswerken

A&O fonds Waterschappen ontwikkelde ook de handreiking RI&E Thuiswerken. Deze biedt handvatten voor het opstellen van een RI&E thuiswerken. De RI&E dient voor alle medewerkers te worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die (deels) thuiswerken. De vragen van de RI&E thuiswerken zijn in oktober 2022 opgenomen in de geactualiseerde Branche RI&E Waterschappen. Hieronder is de RI&E thuiswerken ook nog als losse handreiking te downloaden.

Naar handreiking RI&E Thuiswerken

Website Vitaal thuiswerken

Voor meer tips over goed en gezond thuiswerken, bezoek de website Vitaal thuiswerken op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar website Vitaal thuiswerken

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen