Duurzaam werken

Gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken is de kern van duurzaam werken. Daardoor kunnen medewerkers met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. Zowel nu als in de toekomst.

Het A&O fonds voert 2019 het project Duurzaam werken uit, mede in opdracht van sociale partners in de sector waterschappen. In 2019 startte een grootschalig onderzoek naar de stand van zaken van duurzaam werken bij organisaties in de sector waterschappen. Op basis van dit onderzoek zijn vervolgactiviteiten gepland om organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een integraal beleid voor duurzaam werken.

Sectoraal model voor duurzaam werkenIn het project wordt het bovenstaande integrale model gebruikt voor duurzaam werken, bestaande uit vijf pijlers.

  • Organisatie: visie, beleid, cultuur
  • Werksituatie: werkinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen, -tevredenheid
  • Balans werk-privé: verlof, zorgtaken, vervroegd uittreden
  • Ontwikkelen: leren en ontwikkelen, loopbaan, mobiliteit
  • Vitaliteit: fysieke en mentale gezondheid, leefstijl, verzuim


In-company workshops

Sinds 2020 biedt A&O fonds Waterschappen alle organisaties in de sector een gratis in-company workshop Duurzaam werken aan van één dagdeel. Inmiddels maakten 15 organisaties in de sector hier gebruik van. Ook in 2022 biedt het A&O-fonds organisaties deze mogelijkheid.

In deze workshop gaan bureau Berenschot en het A&O fonds samen met de stakeholders binnen de organisatie aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van een integraal beleid voor duurzaam werken. Het gaat hierbij om een workshop op maat, aangepast aan de fase waarin de organisatie zich bevindt rond duurzaam werken. Hiervoor wordt vooraf eerst een oriënterend gesprek op locatie gevoerd om de vraag voor de workshop helder te krijgen.

Informatie

Voor meer informatie over deze in-company workshops en het aanvragen van een oriënterend gesprek neem contact op met Bart de Zwart (programmamanager) via bart.dezwart@aenowaterschappen.nl of 06 - 552 822 95.

Subsidieregeling Duurzaam werken 2022

Om organisaties financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van integraal beleid voor duurzaam werken, volgend op de in-company workshop, is in 2022 wederom een subsidieregeling beschikbaar. Organisaties kunnen maximaal €15.000 aan subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 januari tot en met 1 december 2022.

Naar subsidieregeling Duurzaam werken 2022

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen