Gezond en veilig werken

Het werk in de sector waterschappen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Het beheersen van deze risico’s vraagt om passend beleid en investeringen in houding en gedrag van medewerkers.

Gezonde en veilige werkomstandigheden zijn van belang voor een goede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers in de sector waterschappen kunnen in potentie worden blootgesteld aan een groot aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Van organisaties vraagt dit om het systematisch inventariseren, evalueren en beheersen van deze risico’s. Het A&O fonds ondersteunt organisaties hierbij.

Online forum gezond en veilig werken sector waterschappen

Op het online forum komen professionals in de sector werkzaam op het gebied van gezond en veilig werken makkelijk in contact met collega’s bij andere organisaties. Ook kunnen ze daar vragen stellen of zelf een antwoord geven, berichten plaatsen of documenten delen. Voor het forum heb je inloggegevens nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan aan via info@aenowaterschappen.nl. Heb je al inloggegevens, dan kun je via onderstaande knop rechtstreeks naar het forum. In de digitale handreiking is meer informatie te vinden over hoe het forum werkt.

Naar forum

Instrumenten gezond en veilig werken

Hieronder vind je een overzicht van instrumenten waarmee het A&O fonds organisaties en medewerkers ondersteunt op het gebied van gezond en veilig werken:

Arbocatalogi

Branche RI&E Waterschappen

Meetinstrument Bezwarende omstandigheden

Scan Vitaal in je werk

Toolbox Gezond thuiswerken

Toolbox Medische onderzoeken medewerkers

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen